Technologie oprav

Naše organizace využívá při opravách a rekonstrukcích povrchů vozovek nové technologie. Například nátěry z asfaltové emulze jednovrstvé a dvouvrstvé. Technologii používáme převážně pro celoplošné opravy silnic III. tříd. Organizace disponuje třemi nátěrovými soupravami.

Mikrokoberce pokládané za studena a emulzní kalové zákryty využíváme zejména pro souvislé údržbové práce, které slouží k obnově nebo zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy silnic II. tříd. 

Při ošetření trhlin a spár ve vozovkách s asfaltovým krytem  využíváme dva vařiče asfaltových zálivek.

Dále si vyrábíme vlastní živičnou směs strojem BAGELA BA 10000F. Vysoce efektivně a přitom levně tak využíváme materiál z frézování vrstev komunikací. V této mobilní recyklaci s minimálními náklady na dopravu materiálu na opravovaný úsek silnice je naše organizace na absolutní špičce v celé České republice. V současné době máme pět strojů Bagela. Frézování vozovek, které je součástí oprav výtluků, realizujeme silničními frézami Wirtgen a Bitelli.

Plán výsprav na rok 2017

sdílet na facebook