Údržba mostů

Mezi správu a údržbu silnic a komunikací patří rovněž opravy mostů, propustků, opěrných zdí a výměna a osazování svodidel a zábradlí. Údržbu mostů dělíme na stavební a nestavební. Stavební údržbou se rozumí jakýkoliv stavební zásah na konstrukci mostu. Nestavební údržba pak spočívá v úklidu vozovky, čištění a udržování chodníků, říms, zábradlí, odvodňovačů, dilatačních závěrů a prostoru pod mostem.

sdílet na facebook