Další otevřená silnice na Tachovsku

Komunikace Únehle – Erpužice – Trpísty prošla celkovou rekonstrukcí

Šestikilometrový okruh silnice II/193 vedoucí z obce Únehle na Tachovsku přes Erpužice a Trpísty až k hranicím tachovského okresu byl  dnes  slavnostně předán do užívání. Rekonstrukce vyřešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav této komunikace.   Byly    zesíleny její konstrukční vrstvy, což zvýšilo    únosnost   vozovky s   cílem zajistit její dlouhodobou životnost. Součástí stavby byla rovněž povrchová úprava všech navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek, dosypání a zpevnění krajnic a pročištění silničních příkopů.

DSCF6573

Šestikilometrový okruh silnice II/193 vedoucí z obce Únehle na Tachovsku přes Erpužice a Trpísty až k hranicím tachovského okresu byl dnes slavnostně předán do užívání. Rekonstrukce vyřešila dlouhodobě špatný stavebně-technický a dopravní stav této komunikace. Byly zesíleny její konstrukční vrstvy, což zvýšilo únosnost vozovky s cílem zajistit její dlouhodobou životnost. Součástí stavby byla rovněž povrchová úprava všech navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek, dosypání a zpevnění krajnic a pročištění silničních příkopů. Také bylo osazeno nové dopravní značení. Finanční náklady na opravu silnice činily přes 29 miliónů korun, přičemž podpora z fondů EU – ROP Jihozápad činí 100% uznatelných nákladů.

Nový ÚTVAR silnice slavnostně otevřeli náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Bauer, generální ředitel SÚSPK Pavel Panuška, starosta obce Trpísty Josef Pavlas, starosta obce Erpužice Václav Uhlíř a jménem zhotovitele stavby ředitel závodu Plzeň společnosti Eurovia CS a.s. Jan Muzika.


15.6.2015

sdílet na facebook