Rekonstrukce ul. 28 října, Bílá Hora – III. část

Dne 23. 6. 2021 byla zahájena v Plzni stavba „Rekonstrukce ul. 28 října, Bílá Hora – III.část“. Jde o stavbu Plzeňského kraje zajišťovanou prostřednictvím SÚSPK, která je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 30 mil. Kč. Doba výstavby je 4,5 měsíce.

Bílá Hora

Jde o rekonstrukci komunikace II/231 v úseku od konce městské části Bílá Hora před nově vybudovanou okružní křižovatkou před obcí Zruč o celkové délce 1,1 km zahrnující kompletní rekonstrukci silnice s rozšířením na normovou kategorii silnice, výstavbu opěrných zdí, úprava odvodnění silnice, instalaci svodidel a svislé a vodorovné dopravní značení.

Stavební práce budou převážnou část doby výstavby probíhat za úplného i  částečného omezení silničního provozu. V termínu od 28.6.2021 do 12.9.2021 bude silnice uzavřena pro veškerou silniční dopravu mimo městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy. Objízdná trasa bude vedena ze Zruče přes Třemošnou do Plzně. Poté bude následovat částečná uzavírka do konce října 2021, kdy již bude umožněn omezený průjezd všech vozidel.

Realizace stavby přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a  zvýšení komfortu jízdy. Zhotovitelem stavby je společnost DEKAKOM plus s.r.o.

sdílet na facebook