Stavba II/191 Janovice – Nýrsko

V polovině listopadu byla dokončena rekonstrukce 6,5 km dlouhého úseku silnice II/191 mezi Janovicemi a Nýrskem. Stavba byla spolufinancována  z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). 

P1050159

Stavba byla zahájena 1. 4. 2021. Stavební práce zahrnovaly pokládku nových asfaltových vrstev, rekonstrukci propustků, provedení vodorovného značení, osazení směrových sloupků, přestavbu stykové křižovatky silnice II/191 a II/171 za Janovicemi ve směru na Strážov na okružní, rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny města Janovice nad Úhlavou a rekonstrukci vrchní stavby mostů přes Petrovický potok a přes trať ČD č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Alžbětín.

Stavební práce probíhaly převážnou část doby výstavby za částečného omezení silničního provozu s převedením dopravy do jednoho jízdního pruhu. Při pokládce asfaltových vrstev docházelo ke krátkodobým úplným uzavírkám komunikace II/191 s umožněním průjezdu linkových autobusů. V rámci rekonstrukce mostu přes trať ČD došlo i k omezení na síti Správy železnic, konkrétně 5 dnů úplné výluky a 5 měsíců pomalých jízd (30 km/hod.).

Celkové náklady 80 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost DOPRASTAV a.s., Bratislava, organizační složka Praha a zpracovatelem projektu společnost DOPAS s.r.o., Praha.

sdílet na facebook