Výsadba zeleně

Koncem měsíce dubna byly dokončeny výsadby stromů v rámci dotačního projektu „ Revitalizace alejí ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o.  - I. etapa“.

DSC_0758

Cílem tohoto zahájeného projektu je zajištění stabilizace stávajících vzrostlých stromů a obnova jednořadého a dvouřadého stromořadí podél komunikací II. a III. třídy v lokalitách obcí Poděvousy, Srbice, Chudenice, Lučice, Poleň. Do alejí zde bylo vysazeno 142 ks kvalitních sazenic lípy velkolisté,  4 ks dubu letního a 4 ks švestky domácí. Realizace projektu bude dále pokračovat ošetřením vzrostlých stromů v alejích za účelem zlepšení jejich provozní bezpečnosti.     

sdílet na facebook