Poskytování informací 106/1999 Sb.

1. Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení vč. zřizovatele naleznete v sekci O nás


3. Organizační struktura: Organizační strukturu naleznete v sekci Organizační struktura 


4. Kontaktní spojení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa: Koterovská 462/162, Koterov, 32600 PLZEŇ
telefon: 377 172 101
email: posta@suspk.eu, info@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Další kontakty naleznete zde

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Koterovská 462/162, Koterov
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162, Koterov
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.3. Úřední hodiny:

 Po:  8:00 - 14:30

           Út:  8:00 - 14:00

           St:  8:00 - 14:30

           Čt:  8:00 - 14:00

           Pá: zavřeno

4.4 Telefonní čísla: 377 172 101, další čísla zde

4.5 Čísla faxu: organizace nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky: www.suspk.eu

4.7 Adresa e-podatelny: posta@suspk.eu


5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu 5146600001/5500


6. IČ: 72053119


7. DIČ: CZ72053119


8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: naleznete v záložce Dokumenty ke stažení

8.2. Rozpočet: schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 a rozpočtový výhled na rok 2025 a 2026

 

 


9. Žádosti o informace: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


11. Opravní prostředky: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


12. Formuláře: formuláře jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na centrální podatelně SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Naleznete v záložce Otázky a odpovědi


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: naleznete v záložce legislativa

14.2.Vydané právní předpisy: organizace nevydává právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzor licenčních smluv:

16.2 Výhradní licence:


17. Výroční zpráva dle 106/199 Sb:

 

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

 


 

 

č. 1-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 26.2.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme SÚS o informace:

1. Kolik reklamních zařízení, jež byla dne 12., 13. a 14. února poškozena vichřicí, bylo odvezeno na území plzeňského kraje pracovníky SÚS.

2. Žádáme o zdokumentování přesných míst, kde se reklamní zařízení nacházela.

3. Žádáme o informaci, kde a kdy je možné, po uhrazení nákladů za odvoz, dané reklamní zařízení vyzvednout.

4. Žádáme o doložení fotodokumentace každého odvezeného reklamního zařízení z místa, kde se původně nacházelo.

5. Žádáme o informaci, dle jakého a čího pokynu bylo rozhodnuto o odvozu konkrétních reklamních zařízení.

6. Žádáme o informaci, kdo dal pokyn k likvidaci, odvozu a rozřezání reklamních zařízení.

7. Žádáme o informaci, jakým způsobem byl vyzván vlastník reklamních zařízení, jež byla poškozena vichřicí, o jejich nápravě či odstranění.

8. Žádáme o informaci, zda měl vlastník pozemku informaci o vstupu pracovníků SÚS na jeho pozemek a pokud ne, byl vlastník pozemku následně dle zákona č. 50/1976 Sb. odst. §134 o vstupu informován?"

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 11.3.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane *******,

dne 26. 2. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení (dále jen „Žádost“).

SÚS PK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tuto informaci:

Pracovníci SÚS PK ve dnech 12., 13. a 14. února 2020 neodváželi na území Plzeňského kraje žádná reklamní zařízení. Na základě vnitřního šetření SÚS PK zjistila, že její pracovníci v předmětných dnech na území Plzeňského kraje s reklamními zařízeními nijak nenakládali, tzn. zaměstnanci SÚS PK reklamní zařízení z míst neodváželi, rovněž reklamní zařízení neopravovali, neodstraňovali, neuschovali a v souvislosti s reklamními zařízeními ani v těchto dnech neoslovovali žádné vlastníky reklamních zařízení a nevstupovali na cizí pozemky.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 2-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 23.3.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), a to jako na povinnou osobu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ.

Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací:

a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních jednání povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti, ve vztahu k následujícím subjektům:

i. KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno;

ii. KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno;

iii. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

iv. Mountfield HK Business Club, z.s., IČO: 037 81 437, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

v. Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s., IČO: 040 33 761, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

vi. HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;

vii. Hockey Club Karlovy Vary, z.s., IČO: 669 84 823, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;

viii. Hokej Kladno s.r.o., IČO: 241 26 934, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;

ix. Hokejový klub Kladno, spolek, IČO: 169 77 513, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;

x. Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČO: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VIIHorní Růžodol;

xi. Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., IČO: 467 44 282, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VII-Horní

Růžodol;

xii. HC VERVA Litvínov, a.s., IČO: 640 48 098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;

xiii. HC Litvínov, sportovní spolek, IČO: 005 54 782, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;

xiv. BK Mladá Boleslav a.s., IČO: 267 47 618, se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav;

xv. Bk Mladá Boleslav - B, IČO: 270 24 423, se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav;

xvi. HC Olomouc s.r.o., IČO: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;

xvii. HC Olomouc - mládež, spolek, IČO: 227 34 279, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;

xviii. HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO: 268 61 836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh;

xix. HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, IČO: 603 39 799, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh;

xx. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí;

xxi. HC Pardubice, IČO: 016 58 077, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí;

xxii. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

xxiii. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, spolek, IČO: 45331634, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

xxiv. HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;

xxv. HC Sparta Praha, z.s., IČO: 40764907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;

xxvi. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO: 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxvii. HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., IČO: 69609624, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxviii. HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO: 6030491, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxix. HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s. v likvidaci, IČO: 69610045, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxx. HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. v likvidaci, IČO: 69610053, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxxi. HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, z.s. v likvidaci, IČO: 69610029, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxxii. Berani Zlín, s.r.o., IČO: 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín;

xxxiii. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín.

b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše;

c) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků;

d) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.

Souhlasím s poskytnutím požadovaných informací v elektronické podobě datovou schránkou, případně e-mailem na adresu ******, případně na nosiči dat. V případě poskytnutí dokumentů v listinné podobě, případně na nosiči dat, lze dokumenty zaslat na adresu uvedenou v zápatí této žádosti."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1.6.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane ******,

dne 23. 3. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) Vaši žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost“).

SÚS PK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 1. Seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních jednání povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení Žádosti:

 • Smlouva č. 8500002890ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

 • Smlouva č. 8500003428ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

 • Objednávka č. 9001900367ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí.

 1. Kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) Žádosti;

  V příloze k tomuto dopisu si Vám dovolujeme zaslat kopie všech smluv a ujednání.

 2. Přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) Žádosti, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) Žádosti], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků;

 • Finanční plnění ve výši 102.400,- Kč vč. 15% DPH na základě smlouvy č. 8500002890 ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • Finanční plnění ve výši 153.000,- Kč vč. 15% DPH na základě smlouvy č. 8500003428 ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • Finanční plnění ve výši 20 480,- Kč vč. 15% DPH na základě objednávky č. 9001900367 ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o.

 1. Přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) Žádosti, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) žádosti], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.

 • 20 ks permanentních vstupenek na sezení I. kategorie – PREMIUM (sektor 113, 202, 212, 213) na hokejovou sezónu 2018/2019 na základě smlouvy č. 8500002890 ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • 24 ks permanentních vstupenek na sezení na hokejovou sezónu 2019/2020 na základě smlouvy č. 8500003428 ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • 4 ks permanentních vstupenek na sezení I. kategorie – PREMIUM na hokejovou sezónu 20185/2019 na základě objednávky č. 9001900367 ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. ZN/479/KDS/20, nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 3-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 22.7.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás žádám o poskytnutí informací ke smlouvám uzavřeným v období od roku 2009 do dnešního dne mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a těmito právními subjekty:

- CONSULTEST s.r.o., IČ: 25346784, se sídlem Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno

- C.Q.E, s.r.o., IČ: 27701115, se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

- ASPHALT RUBBER TECHNOLOGIES s.r.o. - odštěpný závod, IČ: 05162009, se sídlem č.p. 76, 664 64 Odrovice

- Ing. Květoslav Urbanec, IČ: 75733242, se sídlem Březová 298, PSČ: 687 67

- Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., IČ: 05033560, se sídlem Zelená 231, 664 84, Babice u Rosic.

Tímto Vás žádám o zaslání přehledu všech smluv uzavřených s výše uvedenými subjekty, včetně informací o:

- předmětu těchto smluv,

- druhu zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, podle kterého byla zadaná veřejná zakázka na předmět plnění těchto smluv a

- výši finančního plnění poskytnutého na základě těchto smluv výše uvedenými organizacemi uvedeným právním subjektům.

Ve smyslu ustanovení §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás současně žádám o zaslání požadovaných informací a dokumentů v zákonem stanovené době buď písemně na adresu sídla mé advokátní kanceláře: ******, nebo v elektronické podobě do mé datové schránky či na email ******."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 28.7.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane ******,

dne 21. 7. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně uzavřených smluv z období od roku 2009 do dnešního dne, a to se subjekty blíže specifikovanými ve Vaší žádosti (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Vaší Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek tímto dovoluje poskytnout následující informaci:

Na základě vnitřního šetření SÚSPK zjistila, že mezi subjekty vyjmenovanými ve Vaší Žádosti a SÚSPK nebyly ve výše specifikovaném rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy. V návaznosti na tuto skutečnost není možné vypracovat přehled smluv.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 4-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Dobrý den,

dnešního dne jsem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

požádal o poskytnutí následujících informací:

1. Jakým způsobem a kdy konkrétně probíhala údržba silniční vegetace (sekání trávy,

prořezávání stromů, likvidace polomů, řez a průklest keřů apod. - viz pojmy Letní údržba a

Sadovnictví na webových stránkách http://www.suspk.eu/) na silnici č. II/605 v úseku mezi

křižovatkou se silnicí č. III/1182 a křižovatkou se silnicí č. II/235. Jde mi o konkrétní

způsob údržby, konkrétní místa a konkrétní dobu údržby.

2. Na základě jaké skutečnosti bylo k údržbě uvedené pod bodem 1. této žádosti

přistoupeno? Prosím o zaslání veškerých souvisejících dokumentů (podnětů, protokolů z

kontrol apod.).

Výše uvedenou žádost si tímto dovoluji doplnit tak, že žádám o poskytnutí požadovaných

informací za období 1. 9. 2020 až 15. 11. 2020.

Pokud byla při provádění údržby specifikované pod bodem 1. mé žádosti pořizována

fotodokumentace, prosím rovněž o její zaslání.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1.12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 16. 11. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně letní údržby a sadovnictví na silnici II/605 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/1182 a II/235 (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace vztahující se k období od 1. 9. 2020 až do 15. 11. 2020:

Ad 1. Dne 5. 10. 2020 byl na silnici II/605 v křižovatce II/235 proveden řez a průklest křoví ručně a křovinořezem z důvodu zajištění rozhledů. Dále byla tato křižovatka dne 22. 10. 2020 vyspravena technologií tryskové metody. V uvedeném úseku silnice II/605 byla provedena dne 8. 10. 2020 seč travního porostu pomocí traktorové sekačky. Dále proběhl dne 14. 10. 2020 ruční sběr odpadků z přilehlých odpočívek. Z těchto běžných činností fotodokumentaci nepořizujeme.

Ad 2. Údržbu pozemních komunikací a příslušenství na silnicích II. a III. tříd provádíme jakožto řádný hospodář na základě Zřizovací listiny ze dne 16. 12. 2010 ve znění jejích dodatků (dále jen „Zřizovací listina“), dle jejíhož znění je SÚSPK mimo jiné povinna zajišťovat údržbu vegetace rostlé na silničních a jiných pozemcích, ke kterým Organizace vykonává právo hospodaření se svěřeným majetkem Plzeňského kraje. Dále provádíme údržbu na základě platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. SÚSPK rovněž reaguje na podněty občanů, obcí, Policie ČR nebo HZS ČR.

Údržba uvedená v rámci odpovědi na otázku č. 1 byla provedena právě na základě Zřizovací listiny a příslušných právních předpisů.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 5-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 19. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Na základě (práva o informace) Vás žádám o sdělení informace na uzavírku silnice II/201 z

obce Lestkov do obce Planá Letiště. Začátkem října došlo k dlouho očekávané opravy této

silnice. Práce byly ukončeny koncem října. A dále již nepokračovaly. Dnem 16.11.20 bylypráce

obnoveny. Došlo však k celkové uzavírce silnice.

Při tvoření rozpočtu je jeho součástí rozpočtu i závazný harmonogram, jež je nezbytnou současti

nabídky s uvedením odky a do kdy buduo práce prováděny a kdo je provádí. Tyto informace

jsou pak veřejné a musí být vyznačeny na návěsti před začátkem a kocem díla. Toto zde nebylo

do současnosti naplněno. Nedokončená dílo silnice bylo po celou dobu plnění p r ů j e zd á. Až

do dne 16.11.20, kdy byly práce obnoveny, kdy došlo k uzavírce bez předchozího upozornění

proč je takto činěno. V místním obecním rozhlasu došlo k lakonickému oznamení, že silnice bude

uzavřena do odvolání. Takto je možno jednat jen v době havárie, nebo vážné dopr. nehodě. Tež

je zmařen závazný termín dojezdu RZS. Která v případě výpadku RZ s Konstatinových Lázních

je pto RZ Tachov nemožné plnit a dochází k vážnému ohrožení zdraví občanů potřebujících

službu RZS.

Vzhledem k objíždce, jejíž povrch je sice v dobrém stavu, ale na mnohých místech je zablácen,

vozovka je značně úzka může kdykoliv dojít ke střetu vozidel a zranění osob. Též starší lidé a

matky sdětmi musí navštěvovat lékaře ,jezdit pro léky atd. Je zak ohroženo jejich zdraví.

Žádám o sdělení proč je silnice uzavřena a do kdy. Dále o postupu dalších prací a jejich

návazností na tomtu úseku v budoucnosti tedy v r. 2021.

Děkuji předem za váš čas o dpověď pokud možno obratem, nebo v zákoně statovéné lhůtě.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 19. 11. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně uzavírky silnice č. II/201 z obce Lestkov do obce Planá Letiště (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Opravu silnice č. II/201 v předmětném úseku realizovala společnost ROBSTAV k. s., IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany (dále jen „Zhotovitel“). Silnici č. II/201 bylo možné uzavřít jen na základě povolení příslušného silničního správního úřadu. Obecně platí, že podat žádost o uzavírku silnice může osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Nicméně pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak. V tomto případě tedy podal žádost o uzavírku právě Zhotovitel a ten za ní rovněž po celou dobu stavby nesl odpovědnost.

Na základě žádosti Zhotovitele vydal Městský úřad Tachov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 22. 9. 2020 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, viz příloha č. 1. Dále Městský úřad Tachov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti Zhotovitele stanovil Veřejnou vyhláškou, opatřením obecné povahy, dne 5. 10. 2020 přechodnou úpravu provozu mimo jiné na silnici II/201, a to v rámci úplné uzavírky silnice II/201 z důvodu realizace opravy asfaltobetonových povrchů komunikace v úseku od mostu ev. č. 201-053 přes Kosí potok až na začátek obce Lestkov, viz příloha č. 2. Dobu platnosti přechodné úpravy provozu Městský úřad Tachov stanovil od 16. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

K výše uvedenému je třeba dále uvést, že stavební práce si koordinuje Zhotovitel sám, a to především v závislosti na technologických postupech. Konečný termín zhotovení stavby byl dodržen. Předmětný úsek silnice č. II/201 je nyní již otevřen. Plánovaná úplná uzavírka byla zkrácena o 15 dní.

Závěrem bychom rádi uvedli, že stavba probíhá za současného nouzového stavu, kdy jsou z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 vyhlášena krizová opatření mající zásadní dopad na běžné činnosti jak fyzických, tak právnických osob. Značně je omezen volný pohyb osob, hromadné akce, prodej zboží, poskytování služeb, a rovněž i fungování úřadů, což má zásadní vliv na realizaci veškerých stavebních akcí.

K výše uvedenému doplňujeme, že v roce 2021 se plánuje oprava silnice v obci Lestkov. Jedná se o společnou stavbu s obcí Lestkov. Realizace této stavební akce však závisí na schválení ze strany Rady Plzeňského kraje. Bez tohoto souhlasu není SÚSPK jako příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem oprávněna stavební akci realizovat. Pokud budete v budoucnu mít zájem o bližší informace o průběhu přípravy a realizace stavby, můžete se obrátit přímo na obec Lestkov.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 6-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 1. 12. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Dobrý den,

v návaznosti na mou předchozí žádost ze dne 16. 11. 2020 si v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o doplňující informaci, zda bylo v rámci seče travnatého porostu na silnic č. II/605 v úseku mezi křižovatkou se silnicí č. III/1182 a křižovatkou se silnicí č. II/235 v období 1. 9. 2020 až 15. 11. 2020 provedeno rovněž prořezávání či proklestění stromů, zejména po pravé straně silnice č. II/605 ve směru od Cerhovic před dopravní značkou ZI 4a – Obec (Kařez).

Požadovanou informaci, případně jiné dokumenty související s touto žádostí, mi prosím zasílejte elektronicky na tuto e-mailovou adresu.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 8. 12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 1. 12. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o doplňující informaci ohledně běžné údržby na silnici II/605 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/1182 a II/235 (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedené otázky dovoluje poskytnout tyto informace vztahující se k období od 1. 9. 2020 až do 15. 11. 2020:

V období od 1. 9. 2020 do 15. 11. 2020 se v úseku na silnici č. II/605 ve směru od Cerhovic, prořezávala jen křižovatka na II/235 z důvodu zajištění rozhledů v křižovatce. Na pravé straně silnice č. II/605 ve směru od Cerhovic před dopravní značkou ZI 4a obce Kařez se neprováděla žádná činnost v rámci prořezu nebo proklestění stromů.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 1-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 24. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Tímto Vás žádáme o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zda-li jste odstranili reklamní zařízení viz. příloha č. 1, které je umístěno při silnici 61, parc. č. 2592/3, k. ú. Domažlice viz. příloha č. 2. Pokud ano, zajímá nás, zda byl před jejich odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 4. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ............,

dne 24. 03. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení uvedené v příloze č. 1 Vaší Žádosti umístěné neoprávněně na pozemku parc. č. 2592/3 v k.ú. Domažlice ve vlastnictví Plzeňského kraje (dále jen „Pozemek“), neboť toto reklamní zařízení zasahovalo do silničního ochranného pásma silnice II/193 a příslušný silniční správní úřad nevydal k umístění reklamního zařízení na Pozemku povolení v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). Reklamní zařízení uskladnili pracovníci SÚSPK v prostorách střediska ............., na adrese ......................

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení umístěné na Pozemku na podnět odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích a v souvislosti s podnětem Policie České republiky, Krajského ředitelství Plzeňského kraje, dopravního inspektorátu územního odboru Domažlice. Ze ZPK vyplývá, že vlastník nemovitosti v ochranném silničním pásmu nesmí dovolit umístění nepovoleného reklamního zařízení.

K Vaší další otázce uvedené v Žádosti sdělujeme, že pokyn k odstranění reklamního zařízení vlastníkovi, resp. provozovateli reklamního zařízení, jsme neodesílali, neboť dle § 31 odst. 9 ZPK vyzývá vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění příslušný silniční správní úřad.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v souvislosti s § 42b odst. 1 písm. e) ZPK se vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení, jeho nepovoleným umisťováním na pozemcích v ochranném silničním pásmu silnice dopouští správního deliktu, za který mu hrozí na základě § 42b odst. 6 písm. b) ZPK pokuta až do výše 300.000,- Kč.

V případě, že je Vám vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení znám, informujte jej prosím o nutnosti neprodleného vyzvednutí reklamního zařízení ze střediska SÚSPK Domažlice a s tím souvisejícího uhrazení nákladů za odstranění, převoz a úschovu reklamního zařízení naší organizací. Pokud nedojde k vyzvednutí reklamního zařízení jeho vlastníkem, resp. provozovatelem, ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto dokumentu, bude reklamní zařízení v souladu se ZPK zlikvidováno.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

 

č. 2-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 24. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Tímto Vás žádáme o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zda-li jste odstranili reklamní zařízení viz. příloha č. 1, které je umístěno při silnici 22, parc. č. 945/20, k. ú. Kdyně viz. příloha č. 2. Pokud ano, zajímá nás, zda byl před jejich odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 4. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane .................,

dne 24. 03. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení uvedené v příloze č. 1 Vaší Žádosti umístěné neoprávněně na pozemku parc. č. 945/20 v k.ú. Kdyně ve vlastnictví Plzeňského kraje (dále jen „Pozemek“), neboť toto reklamní zařízení zasahovalo do silničního ochranného pásma silnice I/22 a příslušný silniční správní úřad nevydal k umístění reklamního zařízení na Pozemku povolení v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). Reklamní zařízení uskladnili pracovníci SÚSPK v prostorách střediska ..............., na adrese ..................

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení umístěné na Pozemku na podnět odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích a v souvislosti s podnětem Policie České republiky, Krajského ředitelství Plzeňského kraje, dopravního inspektorátu územního odboru Domažlice. Ze ZPK vyplývá, že vlastník nemovitosti v ochranném silničním pásmu nesmí dovolit umístění nepovoleného reklamního zařízení.

K Vaší další otázce uvedené v Žádosti sdělujeme, že pokyn k odstranění reklamního zařízení vlastníkovi, resp. provozovateli reklamního zařízení, jsme neodesílali, neboť dle § 31 odst. 9 ZPK vyzývá vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění příslušný silniční správní úřad.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v souvislosti s § 42b odst. 1 písm. e) ZPK se vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení, jeho nepovoleným umisťováním na pozemcích v ochranném silničním pásmu silnice dopouští správního deliktu, za který mu hrozí na základě § 42b odst. 6 písm. b) ZPK pokuta až do výše 300.000,- Kč.

V případě, že je Vám vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení znám, informujte jej prosím o nutnosti neprodleného vyzvednutí reklamního zařízení ze střediska SÚSPK Domažlice a s tím souvisejícího uhrazení nákladů za odstranění, převoz a úschovu reklamního zařízení naší organizací. Pokud nedojde k vyzvednutí reklamního zařízení jeho vlastníkem, resp. provozovatelem ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto dokumentu, bude reklamní zařízení v souladu se ZPK zlikvidováno.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

č. 3-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 01. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Dobrý den,

toto je žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. a povinným subjektem je právnická osoba Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Táži se Vás na tyto konkrétní informace:

mzdy a další odměny členů Vašeho statutárního a případně, existuje-li, také, kontrolního (dozorčího) orgánu, a to ve formátu

- jméno a příjmení

- mzda a případně jiná odměna za prvních 9 měsíců roku 2021 (v Kč)“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 12. 11. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 01. 11. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně platu statutárního, případně dozorčího orgánu SÚSPK (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedené otázky dovoluje poskytnout tyto informace:

Předně informujeme, že SÚSPK nedisponuje kontrolním orgánem, odpověď na Vaši Žádost proto bude omezena na poskytnutí informace týkající se platu statutárního orgánu SÚSPK, generálního ředitele Ing. Miroslava Doležala. Výše platu statutárního orgánu SÚSPK je stanovena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), respektive v souladu s nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „Nařízení vlády“). Dle § 5 odst. 1 Nařízení vlády přísluší statutárnímu orgánu SÚSPK měsíční platové ohodnocení (tzv. platový tarif) odpovídající 13. platové třídě a 11. platovému stupni. Dle § 124 ZP náleží statutárnímu orgánu SÚSPK též příplatek za vedení ve výši 30 % až 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je statutární orgán SÚSPK zařazen a dle § 131 odst. 1 ZP náleží statutárnímu orgánu SÚSPK osobní příplatek ve výši až 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je statutární orgán SÚSPK zařazen. Dle § 131 odst. 2 ZP náleží zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Tyto podmínky jsou stanoveny v rámci Platového výměru generálního ředitele, přičemž jiné platové náležitosti zde sjednány nejsou.

O veškerých platových záležitostech generálního ředitele je oprávněn rozhodovat pouze orgán, který jej rovněž jmenuje a odvolává, tedy Rada Plzeňského kraje.

Je třeba mít na zřeteli, že naše organizace má 572 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a úspěšně realizuje každoročně stavební projekty a činnosti v objemu převyšujícím 1,5 miliardy korun.

Všechny výše uvedené zákonné mantinely finančního ohodnocení jsou u dotazované osoby dodrženy.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 4-2021 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 03. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Vážení,

v souvislosti s Usnesením č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z června t.r. a vyjádřením Ministerstva financí ČR k problematice neoprávněného snižování daňového základu o pojistné hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního pojištění (oba dokumenty přikládám v příloze) Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytovala Vaše organizace zaměstnancům v období 2019 až 2021 příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění se spořící složkou uzavřené Vašimi zaměstnanci? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

 1. V případě kladné odpovědi žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s pojišťovnou):
 1. kolik takových příspěvků jste průměrně poskytli v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 2. kolik průměrně činila výše příspěvku zaměstnavatele v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 3. měli zaměstnanci pobírající příspěvek zaměstnavatele na pojistné smlouvy, ve kterémkoli okamžiku období 2019 až 2021, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

Vaše vyjádření k položeným dotazům prosím zašlete na shora uvedené kontakty v zákonem stanovené lhůtě, optimálně prostřednictvím e-mailu.

Přílohy:

- Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2021

- Vyjádření Ministerstva financí ČR k otázce daňového režimu u neplatných smluv životního pojištění“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 03. 12. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 03. 12. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

- Odpověď k otázce č. 1 – NE;

- Odpověď k otázce č. 2 – viz. otázka č. 1.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 5-2021

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 30. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Z titulu žadatele o pokračování poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádám Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace sídlem Plzeň, o označení tohoto samotného přípisu Vaším podacím razítkem o zaevidování tohoto přípisu, náhled žádám zaslat v elektronické formě na viz., uvedené kontaktní údaje.

************ (dále jen „žadatel) s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění čj: BTAJ/2399/2021 na základě dopisu a pokračování v poskytnutí informace ze dne 25.12.2021.

Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, IČ: 002 59 705, podalo dne 30.11.2020 u odboru výstavby a územního plánování, příslušné speciálního stavebního úřadu Městského úřadu ve Stříbře návrh na vydání společného povolení pro stavbu: Bezdružice, ulice v Podzámčí – stavební úpravy místní komunikace “a“ Bezdružice, ulice v Podzámčí stavební úpravy mstní komunikace „“ , na p.p.č. 1503/1, p.p.č. 1504, p.p.č. 371, p.p.č. 1506/1 vše v k.ú. Bezdružice, ostatní plocha – ostatní komunikace.

Z hlediska ostatních připomínek na realizaci akce charakteristiky při provádění stavby příslušným správním orgánem MěÚ Bezdružice nebudou ničeny a poškozovány dřeviny nacházející se podél pozemku p.č. 1504 k. ú. Bezdružice bude respektována norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav pro povolení umístění stavby a provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku vyjádření MěÚ Stříbro odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, žádám o zaslání kopie souhrnné stanovisko.

Žádám o zaslání kopie stanoviska vyjádření od Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, čj: 388/21/SÚSPK-T a čj: 389/21/SÚSPK-T ze dne 13.01.2021,.

Stavba bude dokončena do 06/2022. Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky.

K projektové dokumentaci byla dále doložena stanoviska, vyjádření DO a správců sítí. Žádám o zaslání kopie stanoviska vyjádření od MěÚ Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, souhrnné závazné stanovisko.

Příloha:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění čj: BTAJ/2399/2021 ze dne: 30.12.2021

Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Společné povolení 06/2021

Oznámení o zahájení stavebních prací

Oznámení o zahájení stavebních prací“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 10. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 30. 12. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ke stanovisku SÚSPK ke společnému povolení pro stavbu „Bezdružice, ulice U Tiskárny – stavební úpravy místní komunikace“ (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Přílohou tohoto vyjádření zasíláme kopie požadovaných stanovisek SÚSPK č. j. 388/21/SÚSPK-T a č. j. 389/21/SÚSPK-T ze dne 11. 03. 2021. Zmíněná stanoviska obsahují souhlas s vydáním společného územního a stavebního povolení, resp. souhlas s realizací staveb za dodržení uvedených podmínek.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

 

č. 1-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 10. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„ Podle § 3, ods. (1) zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ Vás žádáme o zaslání kopií níže uvedených dokumentů, týkajících se akce: „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“.

- Položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek

- Změnová hlášení včetně příloh, pokud byla na výše uvedený projekt podána

Kopie dokumentů žádáme doručit do datové schránky ****** číslo: ****** v zákonné lhůtě 15 dnů.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 17. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„ Vážený pane předsedo spolku,

 

dne 10. 01. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací obsahující žádost o zaslání kopií dokumentů týkajících se stavební akce „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov,“ a to konkrétně:

- Položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek; a

- Změnová hlášení včetně příloh, pokud byla na výše uvedený projekt podána

(dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek naleznete na stránkách Registru smluv, a to na následujícím odkazu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16266915.

Dále Vám sdělujeme, že na výše uvedený projekt nebyla prozatím žádná změna řešena a postupuje se dle uzavřených smluv o dílo.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 2-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„ Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2653/1, k.ú. Doubravka odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení

vyzvednout.

Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze:

Příloha č. 1 Fotodokumentace reklamního zařízení“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 17. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážená paní *******,

dne 17. 01. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamního zařízení umístěného na pozemku parc.č. 2653/1 v k.ú. Doubravka na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na pozemku parc. č. 2653/1 v k. ú. Doubravka nebylo odstraněno pracovníky SÚSPK. Bohužel tedy nejsme schopni Vám poskytnout ve věci jakékoliv další informace.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

č. 3-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 07. 02. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Vážení,

na základě Vašeho sdělení k naší žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ ze dne 10.1.2022 Vás žádáme o zaslání kopií níže uvedených dokumentů, týkajících se akce: „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“.

- Doklady ze skládek, prokazující uložení odpadů – zemina a kamenino na konkrétních skládkách

- Doklady, prokazující uložení odpadů – nebezpečný odpad na konkrétních skládkách

Kopie dokumentů žádáme doručit do datové schránky ******, číslo: ******, v zákonné lhůtě 15 dnů.“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 21. 02. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane předsedo spolku,

dne 07. 02. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“ či „zadavatel“) Vaši žádost o poskytnutí informací obsahující žádost o zaslání kopií dokumentů týkajících se stavební akce „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“ a to konkrétně:

 • doklady ze skládek, prokazující uložení odpadů – zemina a kamenino na konkrétních skládkách,

 • doklady, prokazující uložení odpadů – nebezpečný odpad na konkrétních skládkách

(dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o odpadech“) je původcem odpadů osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká, tato skutečnost nebyla modifikována ani smluvním ustanovením, kdy by si zadavatel dotčené veřejné zakázky ve smlouvě vyhradil, že veškeré odpady, které při této realizaci veřejné zakázky vzniknou, musí zůstat ve vlastnictví zadavatele. Původce odpadu, tedy zhotovitel dotčené veřejné zakázky se dle zákona o odpadech stává současně vlastníkem vzniklého odpadu, a to nejpozději v okamžiku jeho vzniku. Původcem i vlastníkem odpadu je tedy dle § 5 odst. 3 zákona o odpadech právě zhotovitel této veřejné zakázky nikoli SÚSPK. Pro účely vedení evidence a ohlašování vzniku a nakládání s odpady, které provádí původce, je potom tento odpad odpadem vlastním pro původce a tento dotaz je tedy směřován na nesprávný subjekt.

Dále uvádíme, že stavba „Mosty ev.č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“ je v realizaci a dosud nebyla ukončena a ačkoli je zhotovitel stavby, coby původce odpadu povinen při realizaci stavebních prací vzniklé odpady zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených, vyžadovanou evidenci likvidace odpadů ze stavby má povinnost předložit zadavateli až při přejímacím řízení a při kolaudaci stavby. Ani k přejímacímu řízení ani ke kolaudaci stavby ještě nedošlo. Z uvedených důvodů Vám nemůžeme poskytnout požadované informace a doporučujeme obrátit se v této věci na skutečného zákonem stanoveného původce odpadu.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

 

č. 4-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16. 03. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení,

V návaznosti na znění zákona č. 106/1999 Sb. tímto Vás žádáme o následující informace:

1) z jakého důvodu dodnes nebyly provedeny úpravy provozu křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice (Městys Stráž), dle objednané vaší organizací PD z VIII/2021 (zpracovatel –Projekční kancelář Rojt) a odsouhlasené ODSH MÚ Tachov;

2) kdy máte v plánu provést výše uvedenou úpravu provozu předmětné křižovatky.

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 18. 03. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 16. 03. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně plánovaných úprav provozu křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

• K otázce č. 1 sdělujeme, že předmětnou místní úpravu provozu stanovenou dne 09. 11. 2021 MěÚ s nabytím právní moci dne 26. 11. 2021 je možné realizovat až ve vhodných klimatických podmínkách (teplota vozovky min. 15° C) z důvodu provedení nového silnovrstvého vodorovného dopravního značení. Vhodné klimatické podmínky od stanovení úpravy zatím nenastaly a předpokládáme je nejdříve až v měsíci dubnu 2022.

• K otázce č. 2 bychom Vás chtěli informovat, že provedení stanovené místní úpravy v prostoru křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice je již delší čas objednáno u specializované dodavatelské společnosti s námi požadovaným termínem realizace co nejdříve, ale za normou stanovených klimatických podmínek, kdy dodavatel pak dá záruku za provedení prací. Předmětná úprava bude realizována nejdéle do 15. 05. 2022.

 

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 5-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 11. 04. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení,

žádám Vás na základě zákona 106 o následující informace o nakládání s veřejným majetkem:

- seznam Vámi zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021, ze kterého bude zřejmé u každé zakázky alespoň její hodnota v Kč (předpokládaná a skutečná), identifikace dodavatele, předmět plnění

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 19. 04. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane,

dne 11. 04. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně seznamu veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021 zadaných SÚSPK s uvedením hodnoty v Kč, identifikací dodavatele a předmětem plnění (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 

 • Přílohou tohoto vyjádření zasíláme PDF dokument s tabulkou veřejných zakázek za rok 2021do hodnoty předmětu plnění 50.000 Kč vč. DPH včetně uvedení dodavatele, předmětu plnění, datum dodání a hodnoty plnění.

 • SÚSPK, jakožto příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem, má povinnost uveřejňovat všechny soukromoprávní smlouvy v registru smluv, s výjimkou smluv, jejichž výše hodnoty předmětu je 50.000 Kč bez DPH nebo nižší dle § 2 a 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, a proto si dovolujeme Vás odkázat v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona na internetový odkaz: https://smlouvy.gov.cz/, kde naleznete všechny naše požadované smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění hodnoty nad 50.000 Kč bez DPH.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 6-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 19. 04. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení, dovolujeme si Vás požádat o zaslání těchto informací:

 

- kolik finančních prostředků se vynaložilo na provoz, údržbu a opravy Vašich komunikací za loňský rok v lokalitě Valcha

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 26. 04. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 19. 04. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně výše finančních prostředků, které se vynaložily na provoz, údržbu a opravy komunikací v naší správě za loňský rok v lokalitě Valcha (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 • V loňském roce SÚSPK neprováděla v lokalitě Valcha žádné opravy silnic.

 • Pod správu SÚSPK v lokalitě Valcha spadá pouze silnice III/18043. Organizačně tato lokalita spadá v rámci SÚSPK do působnosti provozního střediska okresu Plzeň - město. Z naší strany nelze samostatně vyčíslit náklady údržby jednotlivých lokalit, silnic či jejich částí, avšak na základě Vaší žádosti jsme Vám odezvu zpracovali s ohledem na průměrné náklady na údržbu v roce 2021 jednoho kilometru silnice III. třídy na území spadající pod provozní středisko okres Plzeň - město. S ohledem na délku dotazované komunikace se tedy jedná průměrně o částku 133.498,86 Kč.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 7-2022

 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17. 05. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den,

žádám tímto dle zák. č. 106/1999 Sb., o poskytnutí těchto informací v elektronické formě do mé datové schránky:

- Smlouvu o zvláštním užívání komunikací v obci Předslav po dobu stavební akce Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod uzavřená mezi subjekty Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Obcí Předslav, která ve smyslu § 25, odst. (6), písm. c), bod 3. a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožnila provedení stavebních prací a umístění kanalizační sítě

- Informace týkající se komunikací v obci Předslav, které jsou dotčeny stavbou Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod, a to informaci o provizorním zaasfaltování této komunikace v měsíci listopadu 2021 včetně příslušné dokumentace (stavební deníky, ve kterých se Správa a údržba silnic Plzeňského kraje vyjadřovala ke stavbě). V případě, že jsou tyto informace (stavební deníky) rozsáhlé (více než 30 stran) žádám informaci nahlédnutím a pořízením fotokopií listin.

- Informaci, zda byly Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje vydány další technické podmínky pro realizaci stavby. Pokud ano, žádám zaslání těchto podmínek.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 01. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 17. 05. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Ad 1. Anonymizovanou verzi Smlouvy o zvláštním užívání komunikací v obci Předslav po dobu stavební akce „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ (dále jen jako „Smlouva“) posíláme jako přílohu této odpovědi na Žádost.

Ad 2. Složení vrstev komunikace je dohodnuto ACP16 (tloušťka 60mm) a ACO11 (tloušťka 50mm). ACP16 bude jen ve výkopu, ACO11 bude po celé šíři vozovky mimo cca 50m dlouhého úseku u rybníka, kde bude přebalena jen polovina komunikace. Přílohou k této části poskytnuté informace přikládáme příslušnou dokumentaci.

Ad 3. Sdělujeme, že do této chvíle nebyly vydány SÚSPK další technické podmínky pro realizaci stavby. Tato záležitost bude řešena v blízké době písemným dodatkem dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

Přílohy:

 

č. 8-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obdržela dne 30. 05. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s jednotlivými žádostmi o poskytnutí dokladů a informací týkající se smlouvy o dílo na stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko“ uzavřené na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 13. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane,

dne 30. 05. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme nakloněni domnívat se, že veškeré informace naleznete v přílohách námi připojených.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

Přílohy:

 

 

č. 9-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obdržela dne 14. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s jednotlivými žádostmi o poskytnutí dokladů a informací týkající se smlouvy o dílo na stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko“ uzavřené na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 20. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane,

dne 14. 06. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK, jakožto příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem, má povinnost uveřejňovat všechny soukromoprávní smlouvy v registru smluv, s výjimkou smluv, jejichž výše hodnoty předmětu je 50.000 Kč bez DPH nebo nižší dle § 2 a 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, a proto si dovolujeme Vás odkázat v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona na internetový odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15196163?backlink=gx30d, kde naleznete uzavřenou smlouvu o dílo stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko, číslo smlouvy objednatele: 8500005428, která byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Uzavřené dodatky k této smlouvě naleznete na internetových odkazech: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18211375?backlink=ae8ud,https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18398491?backlink=rn11h.

U zbývajících Vámi požadovaných informací v této Žádosti jsme nakloněni domnívat se, že jsme Vám veškeré informace poskytli již v předchozí odpovědi na Vaši žádost dne 13. 06. 2022.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

Přílohy:

 

 

č. 10-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 15. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den,

Žádám tímto dle zák. č. 106/1999 Sb., o poskytnutí této informace:

Zda, a pokud ano pak proč bylo Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje v listopadu 2022 nařízeno provizorní zaasfaltování komunikace v obci Předslav namísto toho, aby byla provedena finální úprava komunikace?

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 30. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane,

dne 15. 06. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedeného dotazu dovoluje poskytnout tyto informace:

SÚSPK postupuje v souladu se smlouvou o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřenou mezi SÚSPK a obcí Předslav (dále jen „smlouva“), jejíž verzi v anonymizované podobě včetně příloh jsme Vám poskytli v předchozí odpovědi na Vaši žádost dne 01. 06. 2022. Sdělujeme Vám, že postup naprosto koresponduje s bodem 4 písm. a) přílohy č. 1 smlouvy a nebyl nijak vyvolán z iniciativy SÚSPK.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada."

 

č. 1-2023

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 06. 01. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Vážení,
obracím se na vás s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Nadepsaný státní podnik je povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb.
V právním zastoupení společnosti ROBSTAV k.s., IČO: IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Modřany, zdvořile žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí těchto dokladů a informací za období od 01.01.2022 – 31.12.2022, 01.01.2021 – 31.12.2021, 01.01.2020 – 31.12.2020:
Celková cena, včetně DPH, vynaložená na všechny externí právní služby poskytnuté povinnému subjektu vč. zaslání daňových dokladů s rozpisem poskytnutých právních služeb a uzavřených smluv s dodavateli externích právních služeb, a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Jakým procesním způsobem, podle jakých kritérií a na jaké časové období povinný subjekt uzavírá smlouvu / smlouvy s dodavateli externích právních služeb.
Kolik zaměstnanců má povinný subjekt s právnickým vzděláním vykonávající pro povinný subjekt interní právní služby v zaměstnaneckém poměru.
Proč povinný subjekt využívá služeb externích právních služeb, když je personálně vybaven interními zaměstnanci s právnickým vzděláním.
Děkuji!“

Na základě podané žádosti a vydaného rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 20. 02. 2023 byla žadateli dne 08.03.2023 poskytnuta tato odpověď:

„Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň (dále jen „povinný subjekt“), jakožto povinný subjekt  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k vyřízení žádosti o informace ze dne 06. 01. 2023 (dále jen „žádost“) společnosti ROBSTAV k.s., IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Modřany, zastoupené ******** (dále jen „žadatelka“)
rozhodla takto

I. Poskytnutí informací dle žádosti se odmítá podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu zneužití práva žadatelky na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odůvodnění
I.
Vymezení věci

Žadatelka se s žádostí, datovanou dnem 06. 01. 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obrátila na povinný subjekt se žádostí o poskytnutí dokladů a informací za období od 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022, 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021, 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020:
Celková cena, včetně DPH, vynaložená na všechny externí právní služby poskytnuté povinnému subjektu vč. zaslání daňových dokladů s rozpisem poskytnutých právních služeb a uzavřených smluv s dodavateli externích právních služeb, a to rozčleňené na jednotlivé roky.
Jakým procesním způsobem, podle jakých kritérií a na jaké časové období povinný subjekt uzavírá smlouvu / smlouvy s dodavateli externích právních služeb.
Kolik zaměstnanců má povinný subjekt s právnickým vzděláním vykonávající pro povinný subjekt interní právní služby v zaměstnaneckém poměru.
Proč povinný subjekt využívá služeb externích právních služeb, když je personálně vybaven interními zaměstnanci s právnickým vzděláním.

Úřad pro ochranu osobních údajů dne 20. 02. 2023 rozhodnutím Čj. UOOU-00598/23-2 (dále jen „Rozhodnutí“), které bylo povinnému subjektu doručeno dne 21. 02. 2023, rozhodl následujícím způsobem:
Povinnému subjektu se dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil žadatelčinu žádost o informace ze dne 06. 01. 2023.

II.
Vztah mezi povinným subjektem a žadatelkou

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která má mj. zajišťovat realizaci výstavby staveb silnic II. a III třídy na území Plzeňského kraje.
Povinný subjekt vypsal nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení - Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec, ev.č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-020329, přičemž v rámci této veřejné zakázky byla dne 16. 12. 2020 uzavřena smlouva o dílo na realizaci této veřejné zakázky s žadatelkou, přičemž povinný subjekt je v pozici objednatele díla a žadatelka je v pozici zhotovitele díla (dále jen „Smlouva o dílo“).
Od samého počátku realizace díla podle Smlouvy o dílo ze strany žadatelky docházelo k porušování jejích povinností, žadatelka se dostávala do prodlení a povinný subjekt musel opakovaně vyzývat žadatelku k řádné a včasné realizaci díla.
Dílo podle Smlouvy o dílo mělo být provedeno do 01. 11. 2022. Do dnešního dne však provedeno ani předáno není, a to z důvodů na straně žadatelky.
Žadatelka dne 22. 12. 2022 dne poslala povinnému subjektu email, ve kterém mj. uvádí:

1) pod bodem 1) uvádí, že po povinném subjektu bude požadovat náhradu škody za jejího zaměstnance, a  i po ********;
2) vyzývá k poskytnutí součinnosti do 06. 01. 2023, jinak podle ustanovení § 2591 občanského zákoníku odstoupí od Smlouvy o dílo (přestože takovéto odstoupení od smlouvy je v odst. 15.4. Smlouvy o dílo vyloučeno);
3) u rozhodnutí o dočasném užívání díla podle Smlouvy o dílo (tj. Rozhodnutí o povolení předčasného užívání ze dne 09, 12, 2022, č.j.: 5436/22/DOP/Pa, které nabylo právní moci dne 14. 12. 2022) podá návrh na zrušení v přezkumném řízení, přestože opakovaně s dočasným užíváním díla souhlasila, a byla účastníkem tohoto řízení.

Povinný subjekt do spisu zakládá odpověď právního zástupce povinného subjektu, který dne 09. 01. 2023 reagoval na email žadatelky ze dne 22. 12. 2022, ze kterého vyplývá, že povinný subjekt tvrzení žadatelky zcela odmítá.
Žadatelka je navíc osobou, se kterou celá řada veřejných zadavatelů je ve sporu kvůli jejímu porušování smlouvy a dokonce je vylučována ze zadávacího řízení veřejných zakázek z důvodu podle ust. § 48 odst. 5 písm. d) zákona číslo 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. z důvodu, že se žadatelka, jakožto účastník zadávacího řízení, dopustila v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Subjektem, který žadatelku ze svých veřejných zakázek ze shora uvedeného důvodu vylučuje, je například Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.
Lze tedy jednoznačně shrnout, že povinný subjekt je s žadatelkou v obchodním vztahu, který směřuje ke sporu.
III.
Právní rámec

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“
Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 17.10.2017, sp.zn. IV. ÚS 1378/16 bylo konstatováno, že u žádostí o poskytnutí informací mají být zkoumána tato kritéria:

a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;
b) informace samotná se týká veřejného zájmu;
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;
d) informace existuje a je dostupná.

Dle ustálené judikatury, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 02. 04. 2008, č. j. 8 As 182/2014-12, platí: „Zneužitím práva se rozumí „situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené“. K zákazu zneužití práva se vyjádřil také rozšířený senát, podle něhož zákaz zneužití práva představuje pravidlo českého vnitrostátního práva, včetně práva veřejného, které vyplývá z povahy České republiky jako materiálního právního státu založeného na určitých vůdčích hodnotách, ke kterým vedle úcty ke svobodě jednotlivce a ochraně lidské důstojnosti patří mimo jiné i úcta k harmonickému sociálnímu řádu tvořenému právem a odepření ochrany jednání, které práva vědomě a záměrně využívá v rozporu s jeho smyslem a účelem. Zákaz zneužití práva je v jistém smyslu ultima ratio, proto musí být uplatňován nanejvýš restriktivně a za pečlivého poměření s jinými obdobně důležitými principy vlastními právnímu řádu, s nimiž se může střetnout (usnesení rozšířeného senátu čj. 1 As 70/2008 - 74, č. 2099/2010 Sb. NSS, a v něm uvedená judikatura). Stěžovatel obecně zneužívá práva na soudní ochranu, jak bylo zmíněno výše, je veden snahou vést „spor pro spor“, nikoliv zájmem o řešení reálně existujících sporů.“

IV.
Věcné posouzení žádosti žadatelky

Jak již bylo uvedeno shora, povinný subjekt je s žadatelkou v obchodním soukromoprávním vztahu, který směřuje ke sporu, přičemž žadatelka je osobou, která je vedena jako „nespolehlivý dodavatel veřejných zakázek“ z důvodu, že se dopustila závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavateli veřejných zakázek, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
Žadatelka se snaží si vyjednat s povinným subjektem změnu Smlouvy o dílo (např. prodloužení termínu realizace díla, neaplikování smluvních pokut za prodlení žadatelky) a ke zlepšení své vyjednávací pozice mj. využívá různé formy nátlaku na povinný subjekt (viz body 1)-3) v čl. II tohoto rozhodnutí. 
Jedním z aspektů práva na informace je vnější kontrola moci veřejné. V tomto případu se však zcela jednoznačně o vnější kontrolu moci veřejné nejedná, účelem vyžádání informace není přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, požadované informace se netýkají veřejného zájmu ani žadatelka neplní úkol či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“. Požadované informace slouží osobním zájmů žadatelky, jelikož žadatelka tuto žádost podala kvůli:

a) nátlaku na povinný subjekt, aby uzavřel dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky;
b) jako mstu vůči povinnému subjektu za to, že nechce uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky;
c) šikaně povinného subjektu za to, že nechce uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky.

Ze shora uvedených důvodů je žádost žadatelky zjevným zneužitím práva a žadatelka nemá právo na jí požadované informace.
Jak již bylo shora uvedeno, jedním z aspektů práva na informace je vnější kontrola moci veřejné (v tomto případě povinného subjektu). Ze shora uvedeného je zřejmé, že tento aspekt je u žadatelky zcela vymizelý, jelikož žadatelka svojí žádostí se snaží dosáhnout pouze a jen svých osobních cílů.

 V.
Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že Rozhodnutím Úřadu bylo povinnému subjektu přikázáno, aby vyřídil žádost žadatelky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí, rozhodl povinný subjekt, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

VI.
Poučení

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň.“

Přílohy:

 

č. 2-2023

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 09. 01. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Vážení,
obracím se na vás s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. Nadepsaný státní podnik je povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb.
V právním zastoupení společnosti ROBSTAV k.s., IČO: IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Modřany, zdvořile žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí těchto dokladů a informací:
1) Smlouvu o dílo či jiný smluvní typ uzavřený se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063), jejíž předmětem je provedení díla – přeložky a úpravy telekomunikačního zařízení (kabelů), a to v souvislosti se zhotovením stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, kterou pro povinný subjekt provádí společnost ROBSTAV k.s.
2) Kdy má či mělo být dílo dle smlouvy se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063) uvedené v bodě 1) provedeno a co jeho provedení popř. brání, resp. pokud je zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak z jakého důvodu a kdy bude dílo provedeno.
3) Jsou na provedení toho dílo dle smlouvy se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063) navázány stavební práce na stavbě „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, které nelze před provedením přeložky a úprav telekomunikačního zařízení (kabelů) provést.
Děkuji!“

Na základě podané žádosti a vydaného rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 17. 02. 2023 byla žadateli dne 08.03.2023 poskytnuta tato odpověď:

„Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň (dále jen „povinný subjekt“), jakožto povinný subjekt  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k vyřízení žádosti o informace ze dne 09.01. 2023 (dále jen „žádost“) společnosti ROBSTAV k.s., IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 Modřany, zastoupené ******** (dále jen „žadatelka“)

rozhodla takto

I. V bodu 1) žádosti Vás podle § 6 zákona č. 106/1999 Sb. odkazuje na internetový odkaz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15660383 v Registru smluv a v rozsahu anonymizovaných údajů se poskytnutí informací odmítá podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“).
II. V bodu 2) a 3) žádosti se poskytnutí informací dle žádosti odmítá podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu zneužití práva žadatelky na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odůvodnění
I.
Vymezení věci

Žadatelka se s žádostí, datovanou dnem 09. 01. 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obrátila na povinný subjekt se žádostí o poskytnutí následujících informací:

1) Smlouvu o dílo či jiný smluvní typ uzavřený se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063), jejíž předmětem je provedení díla – přeložky a úpravy telekomunikačního zařízení (kabelů), a to v souvislosti se zhotovením stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, kterou pro povinný subjekt provádí společnost ROBSTAV k.s.
2) Kdy má či mělo být dílo dle smlouvy se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063) uvedené v bodě 1) provedeno a co jeho provedení popř. brání, resp. pokud je zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak z jakého důvodu a kdy bude dílo provedeno.
3) Jsou na provedení toho dílo dle smlouvy se zhotovitelem (pravděpodobně obchodní společnost CETIN a.s., IČO: 040 84 063) navázány stavební práce na stavbě „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, které nelze před provedením přeložky a úprav telekomunikačního zařízení (kabelů) provést.

Úřad pro ochranu osobních údajů dne 17. 02. 2023 rozhodnutím Čj. UOOU-00674/23-3 (dále jen „Rozhodnutí“), které bylo povinnému subjektu doručeno dne 21. 02. 2023, rozhodl následujícím způsobem:
Povinnému subjektu se dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil žadatelčinu žádost o informace ze dne 09. 01. 2023.

II.
Vztah mezi povinným subjektem a žadatelkou

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která má mj. zajišťovat realizaci výstavby staveb silnic II. a III třídy na území Plzeňského kraje.
Povinný subjekt vypsal nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení - Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec, ev.č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-020329, přičemž v rámci této veřejné zakázky byla dne 16. 12. 2020 uzavřena smlouva o dílo na realizaci této veřejné zakázky s žadatelkou, přičemž povinný subjekt je v pozici objednatele díla a žadatelka je v pozici zhotovitele díla (dále jen „Smlouva o dílo“).
Od samého počátku realizace díla podle Smlouvy o dílo ze strany žadatelky docházelo k porušování jejích povinností, žadatelka se dostávala do prodlení a povinný subjekt musel opakovaně vyzývat žadatelku k řádné a včasné realizaci díla.
Dílo podle Smlouvy o dílo mělo být provedeno do 01. 11. 2022. Do dnešního dne však provedeno ani předáno není, a to z důvodů na straně žadatelky.
Žadatelka dne 22. 12. 2022 dne poslala povinnému subjektu email, ve kterém mj. uvádí:

1) pod bodem 1) uvádí, že po povinném subjektu bude požadovat náhradu škody za jejího zaměstnance, a  i po ********;
2) vyzývá k poskytnutí součinnosti do 06. 01. 2023, jinak podle ustanovení § 2591 občanského zákoníku odstoupí od Smlouvy o dílo (přestože takovéto odstoupení od smlouvy je v odst. 15.4. Smlouvy o dílo vyloučeno);
3) u rozhodnutí o dočasném užívání díla podle Smlouvy o dílo (tj. Rozhodnutí o povolení předčasného užívání ze dne 09, 12, 2022, č.j.: 5436/22/DOP/Pa, které nabylo právní moci dne 14. 12. 2022) podá návrh na zrušení v přezkumném řízení, přestože opakovaně s dočasným užíváním díla souhlasila, a byla účastníkem tohoto řízení.

Povinný subjekt do spisu zakládá odpověď právního zástupce povinného subjektu, který dne 09. 01. 2023 reagoval na email žadatelky ze dne 22. 12. 2022, ze kterého vyplývá, že povinný subjekt tvrzení žadatelky zcela odmítá.
Žadatelka je navíc osobou, se kterou celá řada veřejných zadavatelů je ve sporu kvůli jejímu porušování smlouvy a dokonce je vylučována ze zadávacího řízení veřejných zakázek z důvodu podle ust. § 48 odst. 5 písm. d) zákona číslo 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. z důvodu, že se žadatelka, jakožto účastník zadávacího řízení, dopustila v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Subjektem, který žadatelku ze svých veřejných zakázek ze shora uvedeného důvodu vylučuje, je například Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.
Lze tedy jednoznačně shrnout, že povinný subjekt je s žadatelkou v obchodním vztahu, který směřuje ke sporu.

III.
Právní rámec

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“
Dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
Dle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“
Dle ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.
Dle ustanovení § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“
Dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a)  nařízení GDPR je „zpracování zákonné v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.“
Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 17.10.2017, sp.zn. IV. ÚS 1378/16 bylo konstatováno, že u žádostí o poskytnutí informací mají být zkoumána tato kritéria:

a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu;
b) informace samotná se týká veřejného zájmu;
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“;
d) informace existuje a je dostupná.

Dle ustálené judikatury, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, č. j. 8 As 182/2014-12, platí: „Zneužitím práva se rozumí „situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené“. K zákazu zneužití práva se vyjádřil také rozšířený senát, podle něhož zákaz zneužití práva představuje pravidlo českého vnitrostátního práva, včetně práva veřejného, které vyplývá z povahy České republiky jako materiálního právního státu založeného na určitých vůdčích hodnotách, ke kterým vedle úcty ke svobodě jednotlivce a ochraně lidské důstojnosti patří mimo jiné i úcta k harmonickému sociálnímu řádu tvořenému právem a odepření ochrany jednání, které práva vědomě a záměrně využívá v rozporu s jeho smyslem a účelem. Zákaz zneužití práva je v jistém smyslu ultima ratio, proto musí být uplatňován nanejvýš restriktivně a za pečlivého poměření s jinými obdobně důležitými principy vlastními právnímu řádu, s nimiž se může střetnout (usnesení rozšířeného senátu čj. 1 As 70/2008 - 74, č. 2099/2010 Sb. NSS, a v něm uvedená judikatura). Stěžovatel obecně zneužívá práva na soudní ochranu, jak bylo zmíněno výše, je veden snahou vést „spor pro spor“, nikoliv zájmem o řešení reálně existujících sporů.“

IV.
Věcné posouzení žádosti žadatelky

K bodu 1) žádosti

Povinný subjekt splnil svoji informační povinnost odkazem na Registr smluv, ve kterém jsou požadované informace zveřejněny. Žadatelkou požadované informace jsou však v Registru smluv zveřejněné v anonymizované podobě. Ohledně anonymizovaných informací povinný subjekt rozhodl o částečném odmítnutí žádosti. Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textu požadovaného dokumentu, jednoduchý test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na zveřejnění požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt považuje žadatelky požadavek za její osobní zájem. Žadatelka v daném případě neuvedla, že požadovaná informace se týká veřejného zájmu, či zda chce přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, či zda plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti. Povinný subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané základní lidské právo, nikoli však jako neomezené právo na uspokojení vlastních zájmů. Jednoznačně se tedy jedná o osobní zájem žadatelky a nelze její žádost považovat za žádost týkající se veřejného zájmu, která by mohla přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu. Další skutečností, kterou povinný subjekt vzal v úvahu, zda poskytnout požadovanou informaci v části osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textu požadovaného dokumentu je ta, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaného dokumentu, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Zákona. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 zákona číslo 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 LZPS. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadatelce nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace. S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatelky o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených v textu požadovaných dokumentů v souladu s § 8a Zákona ve spojení s § 15 odst. 1 Zákona částečně odmítl.

K bodu 2) a 3) žádosti

Jak již bylo uvedeno shora, povinný subjekt je s žadatelkou v obchodním soukromoprávním vztahu, který směřuje ke sporu, přičemž žadatelka je osobou, která je vedena jako „nespolehlivý dodavatel veřejných zakázek“ z důvodu, že se dopustila závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavateli veřejných zakázek, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
Žadatelka se snaží si vyjednat s povinným subjektem změnu Smlouvy o dílo (např. prodloužení termínu realizace díla, neaplikování smluvních pokut za prodlení žadatelky) a ke zlepšení své vyjednávací pozice mj. využívá různé formy nátlaku na povinný subjekt (viz body 1)-3) v čl. II tohoto rozhodnutí. 
Jedním z aspektů práva na informace je vnější kontrola moci veřejné. V tomto případu se však zcela jednoznačně o vnější kontrolu moci veřejné nejedná, účelem vyžádání informace není přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, požadované informace se netýkají veřejného zájmu ani žadatelka neplní úkol či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“. Požadované informace slouží osobním zájmů žadatelky, jelikož žadatelka tuto žádost podala kvůli:

a) nátlaku na povinný subjekt, aby uzavřel dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky;
b) jako mstu vůči povinnému subjektu za to, že nechce uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky;
c) šikaně povinného subjektu za to, že nechce uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ve prospěch žadatelky.

Ze shora uvedených důvodů je žádost žadatelky zjevným zneužitím práva a žadatelka nemá právo na jí požadované informace.
Jak již bylo shora uvedeno, jedním z aspektů práva na informace je vnější kontrola moci veřejné (v tomto případě povinného subjektu). Ze shora uvedeného je zřejmé, že tento aspekt je u žadatelky zcela vymizelý, jelikož žadatelka svojí žádostí se snaží dosáhnout pouze a jen svých osobních cílů.

V.
Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že Rozhodnutím Úřadu bylo povinnému subjektu přikázáno, aby vyřídil žádost žadatelky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí, rozhodl povinný subjekt, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

VI.
Poučení

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň.“

Přílohy:

 

 

č. 3-2023

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 02. 03. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Dobrý den,
v rámci zpracovávání bakalářské práce na téma: „Analýza chování stavebních konstrukcí zohledňující změny/odchylky vzniklé při jejich realizaci“ ve 4. ročníku bakalářského studia programu Dopravní stavitelství na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vás tímto, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací:
1) počet prováděných či provedených inženýrských objektů (mosty, lávky – objekty u kterých se řeší jejich statické posouzení) v rámci dopravních staveb za poslední 3 roky (dále jen „Stavby“),
2) počet Staveb, u kterých došlo při jejich provádění ke změnám, které mají vliv na chování těchto konstrukcí a bylo nutné zpracovat nové statické posouzení těchto konstrukcí,
3) stručný popis původního návrhu a provedené změny u Staveb uvedených v odst. 2).
Děkuji za ochotu a spolupráci.“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 15.03.2023 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ****,
dne 02. 03. 2023 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se provedených inženýrských objektů ve spojitosti se zpracováváním bakalářské práce na téma „Analýza chování stavebních konstrukcí zohledňující změny/odchylky vzniklé při jejich realizaci“ (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:
- počet prováděných či provedených inženýrských objektů (mosty, lávky – objekty u kterých se řeší jejich statické posouzení) v rámci dopravních staveb za poslední 3 roky (dále jen „Stavby“): 18 Staveb;
- počet Staveb, u kterých došlo při jejich provádění ke změnám, které mají vliv na chování těchto konstrukcí, a bylo nutné zpracovat nové statické posouzení těchto konstrukcí: 0 Staveb;
- stručný popis původního návrhu a provedené změny u Staveb uvedených v odst. 2: v návaznosti na uvedenou odpověď k předchozímu bodu je odpověď na tento bod nerelevantní.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 4-2023

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 13. 03. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace:

1) Jednotkové ceny pro všechny uchazeče účastnící se výběrového řízení podle produktu Silniční barva, skleněné kuličky a ředidlo související s výběrovým řízením "Barva na VDZ pro SÚSPK (2023)", kterého jsme účastníkem.

Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail.

Za poskytnutí předem děkuji.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 28. 03. 2023 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážení,

dne 13. 03. 2023 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se jednotkových cen účastníků výběrového řízení podle produktu Silniční barva, skleněné kuličky a ředidlo související se zadávacím řízením „Barva na VDZ pro SÚSPK (2023)", kterého jste byli účastníkem (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje sdělit následující:

Dle § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) platí, že určité informace ze zadávacího řízení podléhají ochraně informací. Zadavatel neposkytne podle InfZ do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení a dále též důvěrnou informace označené účastníky jako důvěrné informace. To neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle ZZVZ uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele. Zadavatel dále dle ZZVZ nemusí uveřejnit informaci, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. V rámci této ochrany informací se může rovněž jednat o nastavení nabídkové ceny, která může být součástí obchodní strategie dodavatele.

Jelikož je SÚSPK na základě výše uvedeného nakloněna domnívat se, že požadované informace mají potenciál porušit právo na ochranu obchodního tajemství ostatních účastníků dotčeného zadávacího řízení a mohlo by taktéž ovlivnit hospodářskou soutěž, byli účastníci v tomto duchu osloveni a všichni dotčení účastníci označili informace týkající se jednotkových cen účastníků výběrového řízení podle produktu Silniční barva, skleněné kuličky a ředidlo související se zadávacím řízením „Barva na VDZ pro SÚSPK (2023)" ex post za důvěrné informace, které obsahují obchodní tajemství.

Důvěrný údaj nebo sdělení je v ZZVZ definován v návaznosti na § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „o. z.“) a je za něj považován takový údaj nebo takové sdělení, které dodavatel zadavateli v zadávacím řízení poskytl a označil jako důvěrné. Dle § 1730 odst. 2 o. z. je dáno, že získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

Na základě výše uvedeného se Žádost ODMÍTÁ.“

 

č. 5-2023

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 04. 12. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Vážení, obracím se na Vás v těchto záležitostech:

1. Shrnutí nastalé situace

Při kontrole zaústění silničního propustku par. č. 1333/1 do POZ (podrobné odvodňovací zařízení) na pozemek ppar. č. 1166/1 k. ú. Přešín, která proběhla 17.10.2023, bylo dle vyjádření Vašeho pracovníka p. **** zjištěno, že rekonstrukce proběhla cca před 10 lety.

2.Specifikace žádosti

Podle zákona 106/1990 O svobodném přístupu k informacím žádám o zjištění těchto informací:

 •  Datum rekonstrukce
 • Stavební povolení
 • Projektovou dokumentaci
 • Povolení zaústění do POZ

Předem děkuji a jsem s pozdravem.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 14. 12. 2023 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ****,

dne 04. 12. 2023 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se rekonstrukce zaústění silničního propustku par. č. 1333/1 k. ú. Přešín do podrobného odvodňovacího zařízení (dále jen „POZ“) na pozemek par. č. 1166/1 k. ú. Přešín (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 • Datum rekonstrukce: nejednalo se o rekonstrukci, avšak o opravu stávajícího propustku v havarijním stavu, která proběhla v roce 2016 v rámci oprav propustků pracovníky SÚSPK v rámci akce „Celková oprava propustků Nechánice – Přešín – stř. 45“
 • Stavební povolení: v návaznosti na uvedenou odpověď k předchozímu bodu uvádíme, že stavební povolení není v tomto případě vyžadováno.
 • Projektová dokumentace: v návaznosti na uvedené odpovědi k předchozím bodům uvádíme, že projektová dokumentace vypracována nebyla.
 • Povolení do zaústění do POZ: jednalo se o opravu stávajícího propustku, povolení v takovém případě není vyžadováno.

Vaší Žádostí se organizace podrobně zabývala. Dovolte nám však současně zmínit, že Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má ve správě 4637 km silnic II. a III. třídy a současně na základě smluvního vztahu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR provádí taktéž zimní údržbu 431 km silnic I. tříd na území Plzeňského kraje.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 1-2024

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 22. 01. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byly 2ks reklamní plochy odstraněny z pozemku p. č. 2553/2 v k. ú. Rokycany GPS souřadnice: 49°43'52.7"N 13°36'12.7"E a 49°44'11.0"N 13°36'06.6"E a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění. Zároveň žádáme o vyzvednutí reklamního zařízení. Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze.“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 05. 02. 2024 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážení,

dne 22. 01. 2024 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se odstranění reklamních ploch z pozemku p. č. 2553/2 v k. ú. Rokycany (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 • Reklamní plochy, které byly umístěny na pozemku p. č. 2553/2 v k. ú. Rokycany nebyly odstraněny pracovníky SÚSPK. Bohužel tedy nejsme schopni Vám poskytnout ve věci jakékoliv další informace.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 2 - 2024

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 01. 02. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
 od 1. 1. 2024 je účinná novela č. 184/2023 Sb. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která přenáší povinnost zaobírat se nezákonně umístěnými reklamními zařízeními ze silničních správních úřadů na vlastníky, resp. správce pozemních komunikací. Z nového znění § 31 vyplývá, že v případě výskytu nelegálního reklamního zařízení u pozemní komunikace je její vlastník, resp. správce, bez dalšího povinen konat a nezákonně umístěnou reklamní plochu odstranit a uskladnit, to vše na náklady vlastníka reklamní plochy. Teprve následně dojde k jeho vyrozumění o možnosti si své reklamní zařízení do tří měsíců vyzvednout. Odst. 11 zároveň nově stanoví, že vyzvednutí uskladněné reklamní plochy či jejího nosiče je možné až po uhrazení veškerých nákladů na jeho odstranění a uskladnění vlastníkem pozemní komunikace. Nedojde-li k vyzvednutí do tří měsíců od zveřejnění takovéto výzvy k vyzvednutí, je vlastník, resp. správce pozemní komunikace oprávněn, opět na náklady vlastníka, reklamní zařízení zlikvidovat.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 1. 2024 a 
31. 1. 2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

4) Prosím o informaci kde Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště.

Děkuji“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 13. 02. 2024 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ****,

dne 01. 02. 2024 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování reklamních zařízení, které jsou zřízeny a provozovány v silničním ochranném pásmu v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“) (dále jen „Žádost“). 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 1. 2024 a 31. 1. 2024? SÚSPK v tomto období neodstranila žádné reklamní zařízení dle § 31 odst. 10 ZPK.

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo. V návaznosti na uvedenou odpověď k bodu 1) uvádíme, že SÚSPK nedisponuje žádnými fotografiemi ani údaji, kde se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1). Tuto informaci nelze poskytnout, neboť v návaznosti na uvedenou odpověď k bodu 1)nedošlo k vyčíslení nákladů. 

4) Prosím o informaci kde Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podle § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamních zařízení podle bodu 1) a informaci o tom, kde a jakým způsobem si reklamní zařízení mohou jejich vlastníci vyzvednout. Prosím, pokud možno, o zaslání elektronického odkazu na takové úložiště. Vzhledem k tomu, že SÚSPK neodstranila dle bodu 1) žádné reklamní zařízení, nezveřejnila tak údaje způsobem umožňující dálkový přístup. V případě, že SÚSPK odstraní reklamní zařízení, které je zřízeno a provozováno v rozporu se ZPK, zveřejní tuto skutečnost včetně veškerých potřebných informací dle ZPK na svých webových stránkách: Reklamní zařízení - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (suspk.eu)

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů“

 

č. 3 - 2024

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 29. 02. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
od 1. 1. 2024 je účinná novela č. 184/2023 Sb. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která přenáší povinnost zaobírat se nezákonně umístěnými reklamními zařízeními ze silničních správních úřadů na vlastníky, resp. správce pozemních komunikací. Z nového znění § 31 vyplývá, že v případě výskytu nelegálního reklamního zařízení u pozemní komunikace je její vlastník, resp. správce, bez dalšího povinen konat a nezákonně umístěnou reklamní plochu odstranit a uskladnit, to vše na náklady vlastníka reklamní plochy. Teprve následně dojde k jeho vyrozumění o možnosti si své reklamní zařízení do tří měsíců vyzvednout. Odst. 11 zároveň nově stanoví, že vyzvednutí uskladněné reklamní plochy či jejího nosiče je možné až po uhrazení veškerých nákladů na jeho odstranění a uskladnění vlastníkem pozemní komunikace. Nedojde-li k vyzvednutí do tří měsíců od zveřejnění takovéto výzvy k vyzvednutí, je vlastník, resp. správce pozemní komunikace oprávněn, opět na náklady vlastníka, reklamní zařízení zlikvidovat.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 2. 2024 a 29. 2. 2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1).

Děkuji“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 14. 03. 2024 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ****,

dne 29. 02. 2024 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování reklamních zařízení, které jsou zřízeny a provozovány v silničním ochranném pásmu v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“) (dále jen „Žádost“). 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

1)    Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 2. 2024 a 29. 2. 2024? SÚSPK v období od 01. 02. 2024 do dnešního dne (tj. 13. 03. 2024) odstranila jedno reklamní zařízení dle § 31 odst. 10 ZPK.
2)    Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo. Fotografii reklamního zařízení přikládáme do Přílohy č. 1. Dotčené reklamní zařízení bylo umístěno v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace II/193 v katastrálním území Domažlice. 
3)    Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1). Náklady na odstranění dotčeného reklamního zařízení činí 1295,88 Kč, do finální částky budou zahrnuty i náklady na uskladnění dotčeného reklamního zařízení.  

Přílohy:Příloha č. 1 – Fotografie 

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 4 - 2024

 

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 13. 03. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informace, kolik ks reklamních zařízení viz. fotodokumentace příloha č. 1  tohoto dokumentu máte uskladněné v držení v provozním středisku SÚS okresu Domažlice, a které jsou ve vlastnictví společností REKLAM REALITY s.r.o., IČ: 091 46 296 a DOMOV SENIORŮ s.r.o., IČ: 079 96 853. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si reklamní zařízení vyzvednout.“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 28. 03. 2024 poskytnuta tato odpověď:

„ Vážení,
dne 13. 03. 2024 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace, kolik kusů reklamních zařízení má SÚSPK uskladněno v provozním středisku okresu Domažlice, a které jsou ve vlastnictví společností REKLAM REALITY s.r.o., IČ: 091 46 296 a DOMOV SENIORŮ s.r.o., IČ: 079 96 853 (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). V Žádosti taktéž žádáte o poskytnutí informace, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si reklamní zařízení vyzvednout. SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto 
informace:

•    V provozním středisku okresu Domažlice má SÚSPK uskladněno jedno reklamní zařízení, ke kterému nebylo do dnešního dne prokázáno vlastnické právo.
•    Po prokázání vlastnického práva k reklamnímu zařízení a uhrazení nákladů na odstranění a uskladnění reklamního zařízení je reklamní zařízení možné vyzvednout v místě: Sadová 635, 344 01 Domažlice. Písemnou žádost na vydání reklamního zařízení zašle vlastník reklamního zařízení na e-mail: posta@suspk.eu, případně prostřednictvím pošty na adresu SÚSPK, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 2 – Slovany nebo prostřednictvím datové schránky s ID: qbep485. 

 

   Žádost musí obsahovat tyto informace:

 •    jméno a příjmení/název společnosti + IČO a DIČ                         
 •    adresu/ sídlo společnosti           
 •    telefonní číslo, e-mailovou adresu             
 •    prokázaní vlastnického práva k reklamnímu zařízení (např. kupní smlouva)


Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“ 

 

č. 5 - 2024

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 02. 04. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

od 1. 1. 2024 je účinná novela č. 184/2023 Sb. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která přenáší povinnost zaobírat se nezákonně umístěnými reklamními zařízeními ze silničních správních úřadů na vlastníky, resp. správce pozemních komunikací. Z nového znění § 31 vyplývá, že v případě výskytu nelegálního reklamního zařízení u pozemní komunikace je její vlastník, resp. správce, bez dalšího povinen konat a nezákonně umístěnou reklamní plochu odstranit a uskladnit, to vše na náklady vlastníka reklamní plochy. Teprve následně dojde k jeho vyrozumění o možnosti si své reklamní zařízení do tří měsíců vyzvednout. Odst. 11 zároveň nově stanoví, že vyzvednutí uskladněné reklamní plochy či jejího nosiče je možné až po uhrazení veškerých nákladů na jeho odstranění a uskladnění vlastníkem pozemní komunikace. Nedojde-li k vyzvednutí do tří měsíců od zveřejnění takovéto výzvy k vyzvednutí, je vlastník, resp. správce pozemní komunikace oprávněn, opět na náklady vlastníka, reklamní zařízení zlikvidovat.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o tyto informace:

1) Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 3. 2024 a

31. 3. 2024?

2) Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.

3) Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu
1).

 

4) Vyzvedl si v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 3. 2024 od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jakoukoli uskladněnou reklamní plochu či její nosič jejich vlastník? Pokud ano, pak prosím o zaslání fotografie takové reklamní plochy či jejího nosiče.

5) Má Správa a údržba silnic Plzeňského kraje povědomí o jakýchkoli jiných reklamních zařízeních umístěných bez povolení příslušného silničního správního úřadu v ochranném pásmu pozemních komunikací ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, u nichž dosud nedošlo k jejich odstranění? Pokud ano, jedná se rámcově o jednotky, desítky, stovky či tisíce kusů takových reklamních zařízení?

Děkuji“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 09. 04. 2024 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ****,

dne 02. 04. 2024 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“), Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování reklamních zařízení, které jsou zřízeny a provozovány v silničním ochranném pásmu v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“) (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 1. Kolik reklamních zařízení odstranila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje postupem podle § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 3. 2024? SÚSPK v tomto období neodstranila žádné reklamní zařízení dle § 31 odst. 10 ZPK.
 2. Prosím o zaslání fotografie každého reklamního zařízení podle bodu 1) spolu s informací o tom, na jakém místě se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo. V návaznosti na uvedenou odpověď k bodu 1) uvádíme, že SÚSPK nedisponuje žádnými fotografiemi ani údaji, kde se reklamní zařízení před odstraněním nacházelo.
 3. Prosím o informaci o nákladech vynaložených na odstranění každého reklamního zařízení podle bodu 1). Tuto informaci nelze poskytnout, neboť v návaznosti na uvedenou odpověď k bodu 1) nedošlo k vyčíslení nákladů.
 4. Vyzvedl si v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 3. 2024 od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jakoukoli uskladněnou reklamní plochu či její nosič jejich vlastník? Pokud ano, pak prosím o zaslání fotografie takové reklamní plochy či jejího nosiče. V tomto období si nikdo uskladněnou reklamní plochu či její nosič od SÚSPK nevyzvedl.
 5. Má Správa a údržba silnic Plzeňského kraje povědomí o jakýchkoli jiných reklamních zařízeních umístěných bez povolení příslušného silničního správního úřadu v ochranném pásmu pozemních komunikací ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, u nichž dosud nedošlo k jejich odstranění? Pokud ano, jedná se rámcově o jednotky, desítky, stovky či tisíce kusů takových reklamních zařízení? Ano, SÚSPK má povědomí o pár jednotkách reklamních zařízení umístěných bez povolení příslušného silničního správního úřadu v ochranném pásmu pozemní komunikace, u kterých prozatím nedošlo k jejich odstranění. Touto situací se SÚSPK v současné době aktivně zabývá.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

sdílet na facebook