Statistika

 

 

Obchodní úsek - veřejné zakázky a nákup

Obchodní úsek je členěn na oddělení veřejných zakázek a oddělení nákupu.

Oddělení  veřejných zakázek zajišťuje veškerou agendu výběrových řízení všech kategorií zakázek a to jak veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tak i veřejných zakázek mimo režim zákona, které se zadávají dle postupů upravených Směrnicí Rady Plzeňského kraje a Směrnicí organizace, s výjimkou dodávek a služeb uvedených v I. skupině veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR).

Oddělení nákupu plně zastřešuje veškeré dodavatelské objednávky, zasmluvňuje všechny odběratelské a dodavatelské smlouvy na dodávky zboží a služeb v rozsahu VZMR I. skupiny.

 

Rozdělení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve smyslu § 4 odst. 1 písm d), o zadávání veřejných zakázek v platném znění (nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o veřejných zakázek ve znění novely č. 475/2021 Sb. a Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-2/2022/PRAV-002-Q (pro rok 2023):

 

Dodávky a služby:

do 2 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 400 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 2 mil. - III. skupina VZMR

2 000 000 - 5 610 000 - zjednodušené podlimitní řízení

nad 5 610 000 - nadlimitní otevřené řízení

 

Stavební práce:

do 6 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 500 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 6 mil. - III. skupina VZMR

6 000 000 - 50 000 000 - zjednodušené podlimitní řízení

50 000 000 - 140 448 000 - podlimitní otevřené řízení

nad 140 448 000 - nadlimitní otevřené řízení

 

Přehled veřejných zakázek vyhlášených v roce 2022

 

Veřejná zakázka

Malého rozsahu

Podlimitní

Nadlimitní

Celkem dle druhu

dodávky/objednávky

2 235

0

0

2 235

dodávky/sml.

171

1

10

182

stavební práce/sml.

139

49

0

188

služby/sml.

241

1

0

242

Celkem dle předpokládané hodnoty

2 786

51

10

2 847

 

Přehled veřejných zakázek vyhlášených v roce 2021

 

Veřejná zakázka

Malého rozsahu

Podlimitní

Nadlimitní

Celkem dle druhu

dodávky/objednávky

2 028

0

0

2 028

dodávky/sml.

305

9

7

321

stavební práce/sml.

131

41

1

173

služby/sml.

409

2

0

411

Celkem dle předpokládané hodnoty

2 873

52

8

2 933

 

Rozdělení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění a Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-2/2016/PRAV-002-Q  (pro rok 2021):

Dodávky a služby:

do 2 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 400 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 2 mil. - III. skupina VZMR

2 000 000 - 5 494 664 - zjednodušené podlimitní řízení

nad 5 494 664 - nadlimitní otevřené řízení

 

Stavební práce:

do 6 mil. - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

do 500 tis. - I. skupina VZMR

do 1 mil. - II. skupina VZMR

do 6 mil. - III. skupina VZMR

6 000 000 - 50 000 000 - zjednodušené podlimitní řízení

50 000 000 - 137 366 600 - podlimitní otevřené řízení

nad 137 366 600 - nadlimitní otevřené řízení

 

Přehled veřejných zakázek vyhlášených v roce 2020

 

Veřejná zakázka

Malého rozsahu

Podlimitní

Nadlimitní

Celkem dle druhu

dodávky/objednávky

2 491

0

0

2 491

dodávky/sml.

452

13

9

474

stavební práce/sml.

177

43

1

221

služby/sml.

398

2

1

401

Celkem dle předpokládané hodnoty

3 518

58

11

3 587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

   
sdílet na facebook