Technologie oprav

Naše organizace využívá při opravách a rekonstrukcích povrchů vozovek nové technologie. Například nátěry z asfaltové emulze jednovrstvé a dvouvrstvé. Technologii používáme převážně pro celoplošné opravy silnic III. tříd. Organizace disponuje třemi nátěrovými soupravami.

Mikrokoberce pokládané za studena a emulzní kalové zákryty využíváme zejména pro souvislé údržbové práce, které slouží k obnově nebo zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy silnic II. tříd.

Při ošetření trhlin a spár ve vozovkách s asfaltovým krytem využíváme dva vařiče asfaltových zálivek.


Výkony technologií v roce 2023 ve formátu PDF

 

 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2023

Frézování vozovek - 10 478 m²

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je (při respektování obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU)) znovu používán pro opravu. Frézováním jsou eliminovány rovněž přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela – 7 208 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť, čímž dochází v první řadě ke znovuvyužití vlastních zdrojů. Eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů. I zde je vždy respektován povolený obsah PAU v recyklátu.

Nátěrové technologie – tenké asfaltové vrstvy - dvouvrstvý emulzní nátěr - 132 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva, a jsou znatelné mikro-trhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců - 57 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin - 137 km

Ošetřením trhlin se zamezuje pronikání povrchových vod do podloží a konstrukcí komunikace, čímž se prodlužuje životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (vodící čáry) - 606 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné – 2 835 m²

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech; použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazení, rozjezdy a optickopsychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem – 3 304 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání ve městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti, atp.

Doprava kameniva – 32 724 t

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic přináší operativnější a levnější navážení komodit pro specializované technologie SÚSPK.

 

 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2022

Frézování vozovek - 6 508 m²

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je (při respektování obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU)) znovu používán pro opravu. Frézováním jsou eliminovány rovněž přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela – 7 134 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť, čímž dochází v první řadě ke znovuvyužití vlastních zdrojů. Eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů. I zde je vždy respektován povolený obsah PAU v recyklátu.

Nátěrové technologie–tenké asfaltové vrstvy-dvouvrstvý emulzní nátěr -123 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva, a jsou znatelné mikro-trhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců - 52 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin - 132 km

Ošetřením trhlin se zamezuje pronikání povrchových vod do podloží a konstrukcí komunikace, čímž se prodlužuje životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (vodící čáry) - 622 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné – 2 930 m²

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech; použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazení, rozjezdy a optickopsychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem – 3 032 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání ve městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti, atp.

Doprava kameniva – 28 160 t

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic přináší operativnější a levnější navážení komodit pro specializované technologie SÚSPK.

 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2021

Frézování vozovek -  9 239 m²

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je (při respektování obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU)) znovu používán pro opravu. Frézováním jsou eliminovány rovněž přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela - 9 111 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť, čímž dochází v první řadě ke znovuvyužití vlastních zdrojů. Eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů. I zde je vždy respektován povolený obsah PAU v recyklátu.

Nátěrové technologie – tenké asfaltové vrstvy - dvouvrstvý emulzní nátěr - 122 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva, a jsou znatelné mikro-trhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců - 53 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin - 154 km

Ošetřením trhlin se zamezuje pronikání povrchových vod do podloží a konstrukcí komunikace, čímž se prodlužuje životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (vodící čáry) - 605 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné - 2 210 m²

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech; použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazení, rozjezdy a optickopsychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem - 2 340 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání ve městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti, atp.

Doprava kameniva - 36 989 t

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic přináší operativnější a levnější navážení komodit pro specializované technologie SÚSPK.

 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2020

Frézování vozovek – 6 053 m²

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je znovu používán pro opravu, technologií jsou eliminovány přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela – 7 252 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť čímž dochází v první řadě k obnovitelnosti vlastních zdrojů, eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů.

Nátěrové technologie – tenké asfaltové vrstvy – dvouvrstvý emulzní nátěr- 102 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva, také jsou znatelné mikrotrhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců – 52 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin – 110 km

Ošetřením trhlin zamezujeme pronikání povrchových vod do podloží a konstrukce komunikace, čímž prodlužujeme životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (oboustranné vodící čáry) – 657 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné – 2 103 m²

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech, použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazením rozjezdy a opticko-psychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem – 7 558 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání v městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti.

Doprava kameniva – 47 398 tun

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic přináší operativnější a levnější navážení komodit pro specializované technologie SÚSPK.

 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2019

Frézování vozovek – 11 660 m²

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je znovu používán pro opravu, technologií jsou eliminovány přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela – 8 441 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť čímž dochází v první řadě k obnovitelnosti vlastních zdrojů, eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů.

Nátěrové technologie – tenké asfaltové vrstvy – dvouvrstvý emulzní nátěr- 154 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva, také jsou znatelné mikrotrhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců – 50 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin – 152 km

Ošetřením trhlin zamezujeme pronikání povrchových vod do podloží a konstrukce komunikace, čímž prodlužujeme životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (oboustranné vodící čáry) – 722 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné – 35 přechodů pro chodce

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech, použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazením rozjezdy a opticko-psychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem – 6 776 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání v městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti.

Doprava kameniva – 32 626 tun

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic přináší operativnější a levnější navážení komodit pro specializované technologie SÚSPK.

Recyklace za studena – 3 km

Technologie vhodná pro recyklace, které vykazují poruchy konstrukčních vrstev, např. plošné deformace na ve stopách vozidel, nebo na okrajích, místní poklesy a nepravidelné lokální nerovnosti. Jejím největším přínosem je minimalizace nákladů na zlepšení únosnosti konstrukčních vrstev, úspora v nákladech oproti stavbě nové vozovky, flexibilita oprav, nižší materiálová spotřeba a ohleduplnost k životnímu prostředí.

sdílet na facebook