MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 02/2023

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská"

 

  • Úsek druhé etapy dlouhý 3,3 km včetně monumentální estakády přes inundační území řeky Mže v délce 1,2 km byl slavnostně otevřen v neděli 19. 2. 2023, a to za účasti významných hostů, mimo jiné i ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D, ministra kultury Mgr. Martina Baxy, náměstka ministra dopravy Bc. Václava Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, náměstka hejtmana pro dopravu Ing. Pavla Čížka, primátora města Plzně Mgr. Romana Zarzyckého a za zástupce zhotovitele Ing. Zdeňka Pilíka a Ing. Václava Apolína.

     

  • Tento den měli zájemci o stavbu jedinečnou možnost si celou hlavní trasu projít pěšky nebo projet na kole/koloběžce a mnozí z Plzně a okolí tuto možnost využili.

 

  • Od pondělního rána 20. 2. 2023 je silnice plně k dispozici řidičům.

 

Jak šel čas se stavbou Městského okruhu - časosběrné video : https://youtu.be/REMPkdHyLzg

 

 

otevření MO II_4

 

otevření MO II_2

 

otevření MO II_3

 

 

Archiv videozáznamů :

 

    Odkaz na video - průběh výstavby estakády MO II - srpen 2022

    https://www.youtube.com/watch?v=5uaVRbv-11w

    Odkaz na video z pokládky živice na estakádě a pod biokoridem - 27. 06. 2022 : 

     https://www.youtube.com/watch?v=d8V74ApluZQ

    Odkaz na  video - 23. 03. 2022: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/zapadni-okruh-silnice-vystavba- 

     plzen-      doprava.A220322_656774_plzen-zpravy_vb

  Odkaz na  video - 21. 03. 2022 : https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-obchvatu-jede-     

     podle-planu-je-hotova-ze-dvou-tretin-20220322.html

     Odkaz na video : https://ct24.ceskatelevize.cz/3427772-stavbari-u-plzne-propojili-obe-poloviny-dlouhe-estakady-   

       nejnarocnejsi-casti-obchvatu-mesta

     Odkaz na video ze stavby 12/2021: https://youtu.be/YG5Tenl4Oo4

     Odkaz na video ze stavby západního okruhu : https://youtu.be/qXwai1Fb0yU

      Odkaz na video ze stavby 05/2021 : https://youtu.be/okp68ifPlkE

      Video z montáže  a posunu skruže na SO 1202a  : https://www.youtube.com/watch?v=b4Qd3Q4Lz7Y

 

 

 

 

 

 

 

sdílet na facebook