MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 05/2023

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská"

 

  • Úsek druhé etapy dlouhý 3,3 km včetně monumentální estakády přes inundační území řeky Mže v délce 1,2 km byl slavnostně otevřen v neděli 19. 2. 2023 a od následujícího dne je plně k dispozici řidičům.

  • Spouštění nové silnice do provozu předcházelo 34 měsíců, po které probíhala výstavba poslední části městského okruhu, který propojuje největší městské sídliště na Severním předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích.

  • Smlouva na realizaci stavby byla podepsaná dne 17. 4. 2020 a dne 16. 2. 2023 bylo dílo zhotovitelem předáno. Vysoutěžená cena byla ve výši 2.168.117.702,86 Kč vč. DPH. V průběhu realizace stavby bylo podepsáno 5 dodatků ke smlouvě o dílo na vícepráce a méněpráce, které nebylo možné před zahájením stavby předpokládat. Celková hodnota víceprací byla v objemu 74.807.576,49 Kč vč. DPH, oproti tomu celková hodnota méněprací byla v objemu -100.132.325,66 Kč vč. DPH. Ve výsledku to znamená, že celkově byla cena stavebních prací snížena o 25.324.749,17 Kč vč. DPH oproti vysoutěžené ceně. S touto finanční bilancí byla stavba finálně ukončena.

  • Podle výsledků Analýzy intenzit dopravy, kterou zpracovalo Statutární město Plzeň, vyplývá, že po městském okruhu projede v průměru 14,5 tis. vozidel denně.

 

Několik fotografií po realizaci stavby:

dji_fly_20230217_155114_158_1676645520219_photo

dji_fly_20230217_155532_163_1676645888782_photo

dji_fly_20230217_160008_178_1676646062246_photo

 

Jak šel čas se stavbou Městského okruhu - časosběrné video : https://youtu.be/REMPkdHyLzg

 

Archiv videozáznamů :

 

    Odkaz na video - průběh výstavby estakády MO II - srpen 2022

    https://www.youtube.com/watch?v=5uaVRbv-11w

    Odkaz na video z pokládky živice na estakádě a pod biokoridem - 27. 06. 2022 : 

     https://www.youtube.com/watch?v=d8V74ApluZQ

    Odkaz na  video - 23. 03. 2022: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/zapadni-okruh-silnice-vystavba- 

     plzen-      doprava.A220322_656774_plzen-zpravy_vb

  Odkaz na  video - 21. 03. 2022 : https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-obchvatu-jede-     

     podle-planu-je-hotova-ze-dvou-tretin-20220322.html

     Odkaz na video : https://ct24.ceskatelevize.cz/3427772-stavbari-u-plzne-propojili-obe-poloviny-dlouhe-estakady-   

       nejnarocnejsi-casti-obchvatu-mesta

     Odkaz na video ze stavby 12/2021: https://youtu.be/YG5Tenl4Oo4

     Odkaz na video ze stavby západního okruhu : https://youtu.be/qXwai1Fb0yU

      Odkaz na video ze stavby 05/2021 : https://youtu.be/okp68ifPlkE

      Video z montáže  a posunu skruže na SO 1202a  : https://www.youtube.com/watch?v=b4Qd3Q4Lz7Y

 

 

 

 

 

 

 

sdílet na facebook