Zimní údržba

Zimní údržbou se rozumí zajistit sjízdnost silnic podle pořadí důležitosti a odstranit (tam, kde to přírodní živel nedovolí, tak alespoň zmírnit) závady na komunikacích vzniklé povětrnostními vlivy. Centrem koordinace veškerých činností souvisejících se zimní údržbou je dispečink. Po dobu trvání zimního období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku je na telefonu 24 hodin denně přítomen dispečer, jehož hlavním úkolem je řízení zásahů zimní údržby včetně všech souvisejících činností. Podává hlášení sjízdnosti, poskytuje informace, přijímá podněty. V případě poruchy posypového vozu musí upravit trasy dalších aut tak, aby byla zajištěna údržba silnic podle plánu nebo podle aktuální potřeby.

suspk-zimni-udrzba

K zajištění zimní údržby jsme vybaveni nákladními vozidly se sypací nástavbou a radlicí, sněhovými frézami, nakladači posypových materiálů, traktory a další technikou. Nastane-li mimořádná sněhová kalamita nebo se tvoří sněhové jazyky a závěje, má naše organizace dohody s externími fyzickými i právnickými osobami na výpomoc při zimní údržbě.

Celkový přehled ZÚ SÚSPK 2023-2024

Ve formátu PDF zde.

Plán zimní údržby

V plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy

II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy

III. pořadí – ostatní silnice III. třídy, udržované zpravidla jen pluhováním

neudržované – silnice malého dopravního významu, kde není osobní linková doprava

 

Lhůty

První mechanismy vyjíždějí v zimním období do 30 minut od zjištění závady na silnici (nesjízdnost, zhoršení počasí, překážka na komunikaci) a posypové vozy pracují v těchto časových limitech:

- na dálnicích a rychlostních silnicích – do 2 hodin,

- na silnicích zařazených do I. pořadí – do 3 hodin,

- na silnicích zařazených do II. pořadí – do 6 hodin,

- na silnicích zařazených do III. pořadí – do 12 hodin.

Lhůty uvedené výše platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby.

 

Technologie

Jednotlivé silnice jsou sestaveny z celistvých okruhů, které se rozlišují podle druhu použité technologie údržby – chemické, inertní, nebo se udržují pouze pluhováním, případně bez zimní údržby. Každý okruh obsahuje přesnou trasu, kterou musí řidič s posypovým vozem projet. Délka okruhu zpravidla bývá až 50 km. Není proto reálné, aby například hodinu od začátku kalamity, sněžení nebo třeba náledí byly sjízdné v daný moment všechny silnice okresu.

 

ODKLÍZENÍ SNĚHU – používají se chemické rozmrazovací materiály, dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se dělá podle intenzity sněžení. Při malé intenzitě (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g/m2, při větší intenzitě dávkou 20 g/m2. Posyp solí je nejdražší technologií zimní údržby.

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLEDÍ – na náledí nebo na uježděné sněhové vrstvy se používají chemické rozmrazovací materiály. Ty se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 - 2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp. Při teplotách kolem -5°C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C pak chlorid vápenatý, případně směs obou chloridů. Minimální dávka pro tento typ posypu je 20 g/m2.

INERTNÍ MATERIÁLY – posyp drtí, pískem, struskou a dalšími materiály se používá na silnicích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm), na nezledovatělé uježděné sněhové vrstvy s obsahem hrubých frakcí (zrna větší než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 až 100 g/m2.

STAVBA ZÁSNĚŽEK – tam, kde je silnice větrem zafoukávána sněhem a tvoří se sněhové jazyky nebo závěje, jsou zásněžky velmi účinné. Často však narážíme na neochotu majitelů pozemků povolit osazování těchto zásněžek. Řidičů posypových vozů pak tato kritická místa nedokážou vždy dokonale ošetřit, protože vítr jejich práci opakovaně maří.

SOLANKA – je roztok vody a soli v poměru 22:1 a používá se ke zvlhčování soli při posypu vozovek. Zvlhčením se zajistí rychlejší působení posypu. Solanka se vyrábí přímo na jednotlivých střediscích naší organizace v míchacích zařízeních.

 

Úseky udržované SÚSPK na území města Plzně

zokruhy2_PM_spec3_v3_ořez

Mapa ve formátu PDF ke stažení zde

Mapa ve formátu JPG ke stažení zde

 

                           

 

 

Mapa ve formátu PDF ke stažení zde.

Mapa ve formátu JPG ke stažení zde.

sdílet na facebook