Geoportál

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má informační nástroj, který poskytne zaměstnancům komplexní systémové prostředí pro informační podporu procesů silničního hospodářství, toto prostředí je nazváno Geoportál. Jedná se systémové prostředí pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací kraje, jejich součástech a příslušenství ve vazbě na jednotnou georeferenční síť pozemních komunikací.

Projekt Geoportálu byl realizován v období od března 2020 do července 2023 a byl rozfázován do 5 fází. Realizace projektu kladla mimořádné požadavky na zaměstnance podílející se na projektu z hlediska odborných znalostí a definování budoucího stavu Geoportálu.

Cílem projektu Geoportálu je zajistit funkční systém silničního hospodářství:

  • s minimem datových a aplikačních duplicit,
  • s možností provádět analýzy a reporty napříč datovými zdroji,
  • s moderní a adaptivní geoportálovou prezentační vrstvou.

Geoportál je členěn na část, kterou využívají zaměstnanci organizace k plnění svých pracovních povinností a část pro veřejnost, sloužící k informování veřejnosti na odkazu Silniční síť Plzeňského kraje.

Dále je pro uživatele, kteří nejsou zaměstnanci a jsou spolupracujícími osobami dostupný věřejný geoportál po přidělení přístupových údajů na odkazu Věřejný Geoportál autorizovaný.  

 

sdílet na facebook