Údržba silnic

Spravujeme téměř 5000 km silnic v Plzeňském kraji a naší prioritou je jejich sjízdnost a bezpečnost silničního provozu. Údržba komunikací v zimním období vyžaduje nasazení techniky podle rozmarů počasí. Zejména v horských oblastech Šumavy udržujeme sjízdnost komunikací v mimořádných povětrnostních podmínkách a často i s mimořádným úsilím. Letní údržba se zaměřuje na opravy povrchů vozovek a další práce. Opravujeme a udržujeme rovněž mosty. Nejvíce kilometrů silnic máme v klatovském okrese, kde udržujeme 1126 km. Dále následují okresy Plzeň – sever (912 km) a Plzeň – jih (863 km).

sdílet na facebook