Nepotřebný majetek

Na této stránce naleznete nabídku nepotřebného majetku k odprodeji

Odprodej nepotřebného majetku probíhá obálkovou metodou, kritériem pro výběr vítězného uchazeče je nejvyšší cenová nabídka.

Bližší informace o termínech fyzických prohlídek a výběrových řízení  -  diana.gruberova@suspk.eu

sdílet na facebook