Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

 

Městský okruh

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4 602 km silnic na území Plzeňského kraje. 

SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Plzeňského kraje , jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin.

 

Aktuality & Upozornění
FVE RO 03

Hybridní fotovoltaická elektrárna 9.84 kWp/17,3 kWh SÚSPK Roháčova 773, Rokycany

Hybridní fotovoltaická elektrárna 9.84 kWp/17,3 kWh SÚSPK Roháčova 773, Rokycany

Tento projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, se zaměřil na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 9.84 kWp na střechu budovy Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. v Rokycanech. Součástí projektu je také bateriové úložiště s kapacitou 17,3 kWh, které umožní efektivní ukládání a využití vyrobené energie. Realizace projektu proběhla v období od října 2022 do června 2023.

 

 

no-img

Poděkování od obce Blížejov

Přinášíme Vám obdržené poděkování od pana starosty obce Blížejov za příkladnou práci při odstraňování škod napáchaných povodněmi, které několikrát v krátkém časovém období postihly obec Blížejov.

Pamětní list

Pamětní list - obec Štěnovice

Obec Štěnovice uděluje  PAMĚTNÍ LIST  Správě a údržbe silnic PK, p.o. jako poděkování za pomoc při odstraňování následků po bleskové povodni v obci Štěnovice v červnu 2024.

no-img

Představujeme Vám tři významné stavby SÚSPK - Borovy, Dobřany, Rokycany

Přinášíme Vám video ze třech významných staveb SÚSPK.

 

Kontakt
Partneři